Valitse sivu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

Perheet voivat valita palveluntarpeen kolmesta tuntiperusteisesta vaihtoehdosta joko koko kuukaudeksi tai enintään 10 päivää/kuukausi. Toimintamaksut määräytyvät valitun palveluntarpeen mukaan.  Valitun palveluntarpeen tunnit voivat jakautua aamu- ja iltapäivälle. Ilmoittaessaan lapsensa aamu- ja iltapäivätoimintaan, huoltaja sitoutuu ilmoittamaansa palvelun määrään lukukauden loppuun asti.

Palvelun tarpeen määrä tarkistetaan kevätlukukauden osalta joulukuussa viikon 50 tiistaihin mennessä. Muutokset tulee ilmoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan muutos /irtisanomisilmoituksella määräaikaan mennessä koulunkäynninohjaajalle.

PALVELUN TARVE KUUKAUSIMAKSU, osallistuu yli 10 päivänä/kk KUUKAUSIMAKSU, osallistuu enintään 10 päivänä/kk
enintään 3 h/päivä 80 € 40 €
3 – 4 tuntia / päivä 120 € 60 €
yli 4 tuntia / päivä 160 € 80 €

Muutoksen valittuun tuntimäärään voi tehdä kesken lukukauden, elokuun erikseen ilmoitetun päivämäärän jälkeen (Wilma-viesti) vain perustellusta syystä esim. huoltajan muuttuneen työtilanteen vuoksi.

Muutokset haettuun hoidontarpeeseen tehdään Aamu- ja iltapäivätoiminnan muutos/ irtisanomisilmoitus-lomakkeella. Lomake on mahdollista saada myös paperisena koululta koulunkäynninohjaajalta. Ohjeet lomakkeen täyttämiseen ja palauttamiseen lukee lomakkeella.

Esioppilaan maksuja koskevat alennukset

Esioppilaan aamu- ja iltapäiväkerhomaksusta on mahdollista saada sisaralennus (50 %), mikäli aamu-ja iltapäiväkerhossa olevan esioppilaan lisäksi perheellä on yksi sisarus kunnallisessa esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnassa, päivähoidossa (päiväkodissa tai perhepäivähoidossa) tai palvelusetelipäiväkodissa Pirkkalassa. Sisaralennuksen saa ilmoittamalla nuorempien sisarusten nimet aamu- ja iltapäivätoiminnan hakulomakkeella. Sisaralennusta ei tarvitse muulla tavoin erikseen hakea.

Esioppilaalla on mahdollista saada aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuun maksuvapautus tai maksualennus. Maksuvapautukseen tai -alennukseen oikeuttavat tulorajat määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tulorajojen mukaisesti.

Tulorajat LV. 2023-2024

Perheen koko Maksuvapautuksen
tuloraja /€
Maksualennuksen
tuloraja /€
2 4 136 5 253
3 5 260 6 377
4 5 937 7 054
5 6 615 7 732
6 7 290 8 407
>6 tuloraja + 197 € kustakin perheen alaikäisestä lapsesta

Maksuvapautusta tai maksualennusta haetaan kirjallisesti lukuvuodeksi kerrallaan. Maksuvapautus tai  -alennus astuu voimaan sen kuukauden maksuista, jonka aikana hakemus on saapunut Pirkkalan kuntaan. Takautuvasti maksuvapautusta tai -alennusta ei myönnetä.

Maksuvapautusta/ -alennusta haetaan asiakasmaksujen muutoslomakkeella

Asiakasmaksujen muutoslomakkeen täyttämisen jälkeen tallenna lomake koneellesi ja lähetä ajantasaisten tulotositteiden kanssa osoitteeseen: tulotiedot@pirkkala.fi

Päätös lähetetään salattuna sähköpostina huoltajalle, viestin voi avata vain yhdellä laitteella johon suositellaan käytettävän tietokonetta.

Päätös maksualennuksesta / -vapautuksesta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan!

1.-2. -luokkalaisten maksuvapautus

1.-2. -luokkalaisella on mahdollisuus saada aamu- ja iltapäivätoiminnan maksusta maksuvapautus. Maksuvapautukseen oikeuttavat tulorajat määräytyvät alla olevien tulorajojen mukaisesti.

Tulorajat LV. 2023-2024

Perheen koko Maksuvapautuksen
tuloraja /€
2 4 136
3 5 260
4 5 937
5 6 615
6 7 290
>6 tuloraja + 197 € kustakin perheen alaikäisestä lapsesta

Maksuvapautusta haetaan kirjallisesti lukuvuodeksi kerrallaan. Maksuvapautus astuu voimaan sen kuukauden maksuista, jonka aikana hakemus on saapunut Pirkkalan kuntaan. Takautuvasti maksuvapautusta ei myönnetä.

Maksuvapautusta haetaan asiakasmaksujen muutoslomakkeella

Asiakasmaksujen muutoslomakkeen täyttämisen jälkeen tallenna lomake koneellesi ja lähetä ajantasaisten tulotositteiden kanssa osoitteeseen: tulotiedot@pirkkala.fi

Päätös lähetetään salattuna sähköpostina huoltajalle, viestin voi avata vain yhdellä laitteella johon suositellaan käytettävän tietokonetta.

Päätös maksuvapautuksesta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan!

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"