Valitse sivu

Hallinto

Yhteystiedot

Johtoryhmän jäsenten yhteystiedot


Jarva Marko

Pormestari
044 486 1111
marko.jarva@pirkkala.fi
Jarva Marko

PORMESTARI

Pirkkalan kunnan pormestari on Marko Jarva. Valtuusto valitsi Jarvan pormestariksi toiselle kaudelle 16.8.2021.


Pormestarin asema ja tehtävät

Pirkkalassa kuntaa johtaa uudistuneen kuntalain mahdollistamalla tavalla pormestari. Pirkkala siirtyi pormestarimalliin vuoden 2009 alussa toisena kuntana Suomessa.

Pormestarin toimenkuvaan on yhdistetty kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Pormestari toimii kunnan protokollan mukaisena johtajana. Pormestarin nimittämä kansliapäällikkö toimii kunnan operatiivista toimintaa johtavana viranhaltijana. Pormestarin tehtävät määritetään Pirkkalan kunnan hallintosäännössä.


Tavoitteet

Pormestarijärjestelmän tavoitteita ovat poliittisen päätöksenteon aseman vahvistaminen ja kunnallishallinnon tuominen lähemmäksi kuntalaisia.


Valintatapa

Valtuusto valitsee pormestarin keskuudestaan. Näin hän saa kuntalaisilta mandaatin valtuutetuksi ja valtuustolta mandaatin pormestariksi.


JOHTORYHMÄ

Pirkkalan kunnan johtoryhmä on johtavien viranhaltijoiden yhteiselin. Johtoryhmän kokoonpanosta ja toimintatavasta päättää kansliapäällikkö, joka toimii myös johtoryhmän puheenjohtajana.

Kunnan johtoryhmän tehtävänä on

  • linjata ja ohjata yhteisiä toimintakäytäntöjä
  • ohjata asetettujen tavoitteiden saavuttamista
  • hakea ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin
  • sovittaa yhteen suunnittelua, kehittämistä ja osastojen toimintaa

Johtoryhmän sidonnaisuudet löytyvät Pirkkalan kunnan sidonnaisuusrekisteristä. Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.


PIRKKALAN KUNNAN ORGANISAATIO

Pirkkalan kunnan organisaatio 1.1.2024 (pdf)


KUVAT MEDIALLE

Kuvat ovat vapaasti median käytettävissä.

Pormestari Marko Jarva

Pystykuva (jpg)
Vaakakuva (jpg)


Kansliapäällikkö Jaakko Joensuu

Pystykuva (jpg) 
Vaakakuva (jpg)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"