Säännöt

Hallintosääntö 1.1.2023 lukien

Pirkkalan nuorten neuvoston sääntö 1.8.2021 lukien

Osallisuus- ja hyvinvointifoorumin toimintasääntö

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvoston toimintasääntö 1.8.2021 lukien

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasääntö

Luettelo voimassa olevista ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä

Järjestyslaki (27.6.2003/612)


Ohjeet

Konserniohje 1.2.2022 lukien

Ohjeet vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista

Rakennusjärjestys