Säännöt

Hallintosääntö 1.1.2021 lukien

Valiokuntien toimintatapa

Pirkkalan nuorten neuvoston sääntö

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasääntö

Luettelo voimassa olevista ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä


Ohjeet

Konserniohje 1.2.2018 lukien

Ohjeet vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista

Rakennusjärjestys

Graafinen ohjeisto