Valitse sivu

Naapurin kuuleminen

Rakennushankkeesta tiedottaminen

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen jättämistä. Naapureille tulee esitellä rakennuslupapiirustukset. Esittelyn jälkeen naapuritonttien omistajien nimikirjoitukset on pyydettevä rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirustukseen omien tonttiensa kohdalle.

Naapurin ollessa Pirkkalan kunta, tarvitaan kaavoitusjohtajan allekirjoitus vain, kun poiketaan rakentamismääräyksistä.

Mallipiirros asemapiirustuksesta/naapurien kuuleminen

Mallipiirroksen ensimmäinen lause (1.) riittää pelkkään naapureille tiedottamiseen.
Mallipiirroksen toinen lause (2.) tarvitaan kun poiketaan rakentamismääräyksistä.
Poikkeuksista on neuvoteltava etukäteen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

Ellei luvanhakija liitä tätä selvitystä hakemukseen, rakennusvalvontaviranomaisen on annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapurille. Ilmoitus hakemuksesta on maksullinen ja hidastaa lupakäsittelyä.

Työmaataulu rakennuspaikalle

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti seuraavilla tiedoilla:

 • RAKENNUTTAJA
  Rakennuttajan nimi, osoite ja yhteystiedot
 • TOIMENPIDE
  Mitä rakennetaan
 • SUUNNITTELIJA
  Tiedot suunnittelijoista
 • AIKATAULU
  Rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"