Valitse sivu

Kunnallinen rekrytointiapu

Yhteystiedot yrityksille


Jaatinen Marita

Elinkeinojohtaja
044 486 1136
marita.jaatinen@pirkkala.fi
Jaatinen Marita

Tredun yrityskoordinaattori-palvelu

Pirkkalan Tredun yrityskoordinaattori yhdistää Pirkkalan yritysten tarpeet kaikkiin Tampereen seudun ammatillisen opiston tarjolla oleviin palveluihin. Kyse voi olla esim. yrittäjän tai yrityksen henkilöstön ammatti-, esimies- tai liiketoimintaosaamisen kehittämisestä. Yrityksellä voi myös olla halu tarjota työssäoppimispaikka perustaidot omaavalle nuorelle tai työpaikka vastavalmistuneelle osaajalle. Yrityskoordinaattori auttaa kaikissa em. asioissa sekä varmistaa osaltaan osaavaan työvoiman saatavuutta yrityksissä.


Kausityöseteli 2024

Kausityöseteli on nuorten työllistymisen edistämiseen tarkoitettu tuki. Seteli mahdollistaa työnantajalle mahdollisuuden palkata työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen. Kausityö voi olla esimerkiksi osa-aikatyötä, kesätyötä tai muuta tilapäistä työtä.

Kausityöseteliä voivat hakea pirkkalalaiset vuosina 2003-2008 syntyneen nuoret, jotka ovat saaneet kausityöpaikan ajalla 1.3.-31.12.2024 yrityksestä tai yhdistyksestä, jolla on toimintaa Pirkkalan kunnan alueella. Seteleitä on haettavissa noin 40 kappaletta. Sama työnantaja voi työllistää maksimissaan kolme kausityösetelin saanutta nuorta.

Kausityöllistämisen korvaus on 60 % maksetusta palkasta, kuitenkin maksimissaan 500 euroa. Korvaus maksetaan, mikäli työsuhde on vähintään yhden viikon mittainen, tehtyjen työtuntien määrä on vähintään 30 h ja palkka vähintään 200 €/30 h. Yli viikon mittaisessa työsuhteessa työtunnit voivat jaksottua pidemmälle ajanjaksolle.

Kausityöllistämisen korvauksen myöntämisen ehdot:

1) Yrityksellä tai yhdistyksillä on toimintaa Pirkkalan alueella.

2) Työsuhteen on oltava määräaikainen ja työsuhde on mahdollista toteuttaa ajalla 1.3.-31.12.2024.

3) Kausityöjakson on oltava vähintään yhden viikon mittainen ja sisältää vähintään 30 työtuntia.

4) Palkan on oltava alan työehtosopimuksen mukainen, kuitenkin vähintään 200 € / 30 h.

5) Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisen alalla edustavana pidettävän työsopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä nuoren työllistämisessä ja siihen liittyvässä vähimmäistyöajassa ja -palkkauksessa sekä kunnan antamia ohjeita. Laki nuorista työntekijöistä (Finlex)

6) Kausityöntekijän palkka on maksettava pankkiin ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti.

7) Kausityöllistämisen korvausta on haettava neljän viikon kuluessa työsuhteen päättymisen jälkeen. Joulukuun aikana päättyvien työsuhteiden osalta korvausta on haettava heti palkanmaksun jälkeen, kuitenkin viimeistään 8.1.2025. Korvaushakemuksen liitteenä on oltava molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus, todistus pankkiin maksetusta palkasta ja tehdyistä työtunneista. Työsopimuksesta on käytävä ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, työtehtävät sekä palkkaus.

  • Korvaushakemuslomakkeet, paperinen sekä linkki sähköiseen hakulomakkeeseen, toimitetaan työnantajan sähköpostiin nuoren kausityösetelihakemuksen käsittelyn jälkeen.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Yrittäjät ja yhdistykset voivat ilmoittaa avoimista kesätyöpaikoistaan kunnan verkkosivulla

Yrittäjä, ilmoita avoin kesätyöpaikka tästä.

Kesätyöpaikan tiedot julkaistaan Avoimet kesätyöpaikat yrityksissä -sivulla

Linkit

 Business Pirkkala

Tredun logoduuniin.tredu.fi