Valitse sivu

Kodin ja koulun yhteistyö Kirkonkylän koulu ja Hyrsingin koulutalo

Huoltajaillat ovat yksi kodin ja koulun välisen yhteistyön muoto. Lukuvuoden 2020 huoltajaillat järjestetään epidemiatilanne huomioiden oman luokan huoltajien kesken. Jokaisella luokka-asteella on vähintään yksi huoltajailta vuodessa.

Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää järjestystä koulussa, opiskelun sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun toiminnan aikana (myös retket), ja koulun alueella. 

1. Jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään. Kiusaaminen on kaikissa muodoissaan kiellettyä. 

2. Auta muita, kunnioita ja kannusta kaikkia. 

3. Pidä yhteisistä tavaroista ja tiloista huolta 

4. Keskity opiskeluun, oppimiseen ja anna toisille työrauha 

5. Olet vastuussa omista sanoistasi ja teoistasi. 

Huomioi lisäksi 

1. Kouluun ja oppitunneille tullaan ajoissa. 

2. Ulkokengät, päähineet, reput ja liikuntavälineet jätetään niiden omille paikoilleen. 

3. Oppitunneilla tulee olla tarvittavat välineet mukana ja läksyt tehtyinä. Oppilas on korvausvelvollinen rikkoutuneen tai hävinneen välineistön (esim. kirjat) suhteen. 

4. Liiku kaikissa koulun tiloissa rauhallisesti, huomioi oma äänenkäyttö. Muista, että myös käytävät ovat opiskelutiloja. 

5. Välitunneille siirrytään heti tunnin päätyttyä ilman eri kehotusta. 

6. Koulualueelta luvatta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty. Noudata välituntirajoja. 

7. Ruokailussa noudatetaan hyviä pöytätapoja. 

8. Kielenkäytön on oltava asiallista kaikissa tilanteissa. 

9. Kännykkä tai muut älylaitteet eivät saa aiheuttaa häiriötä oppitunnilla. Ne on säilytettävä äänettömällä repussa tai niille tarkoitetuissa laatikoissa. Omia laitteita saa käyttää kouluaikaan vain koulun aikuisen luvalla. 

10. Pidä arvoesineistäsi huolta. Koulu ei vastaa koulupäivän aikana kadonneista rahoista, puhelimista tai muista vastaavista. Vaarallisia esineitä kuten linkkuveistä ei saa tuoda kouluun. 

Kasvatuskeskustelu 
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai rikkoo järjestyssääntöjä, voidaan ensisijaisesti määrätä osallistumaan opettajan tai rehtorin toimesta enintään kaksi tunti kestävään kasvatuskeskusteluun.  
 

Kurinpito 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai rikkoo järjestyssääntöjä enintään kahdeksi tunniksi jälki-istuntoon, oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, tai oppilas voidaan erottaa määräajaksi. 

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos toisten turvallisuus on vaarassa tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti häiritsevän käytöksen vuoksi. 

Rehtorilla tai opettajalla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, ja ottaa vaaralliset esineet ja aineet haltuunsa.

Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevien oppilaiden huoltajille. 

Löytötavarat

Oppilailta jää vaatteita ja muuta omaisuutta erittäin paljon koululle vuoden aikana. Omistajaa näille tavaroille on vaikea löytää. Lasten tavarat (VARSINKIN JUMPPAPUSSIT, KENGÄT, LUISTIMET JA SUKSET) pitää nimikoida, jotta ne voidaan toimittaa oikeille omistajille. Vanhemmat voivat kysyä löytötavaroita joko opettajilta tai palvelusihteeriltä. Iltapäiväkerhon ohjaajat auttavat myös puukoululaisten löytötavara-asioissa.

Löytötavaroita ei voida tilanpuutteen vuoksi säilyttää pitkiä aikoja koululla, joten kannattaa kysellä kadonnutta omaisuutta mahdollisimman pian. Säilytämme tavaroita koululla lukukauden ajan. Koululle jääneet tavarat laitamme esille kodin ja koulun päivänä josta vanhemmat saavat etsiä hukassa olleita vaatteita, loput vaatteet kunnosta riippuen laitamme kierrätykseen.

Pirkkalan Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys

PiKikova

Kirkonkylän koulun molemmissa koulutaloissa on aktiiviset vanhempainyhdistykset, jotka ovat rekisteröityneet virallisiksi yhdistyksiksi. Yhdistykset kokoontuvat useamman kerran vuodessa ja jäseninä ovat kaikki oppilaiden huoltajat. Vanhempainyhdistystoiminta on avointa, aktiivista sekä kotia ja koulua yhdistävää.

Kirkonkylän koulutalon vanhempainyhdistys ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin koulumaailmaa koskettaviin asioihin neuvottelemalla kunnan työntekijöiden, virkamiesten ja päättäjien kanssa. Vanhempainyhdistykset tukevat koulun toimintaa esimerkiksi lahjoittamalla välineitä välituntiliikuntaan ja iltapäiväkerhoon. Koulujen oppilaille tarjotaan monipuolista ja runsasta kerhotoimintaa kouluajan ulkopuolella, ja lisäksi järjestetään erilaisia koko perheen tapahtumia. Lasten liikennekasvatusta tuettiin heijastin- ja kypäräratsioin. Suun terveydestä huolehditaan kustantamalla ksylitolipastillit lounasruokailun yhteyteen. Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Sara Sternberg rahastonhoitajana Päivi Roihu ja sihteerinä Henna Palin. Vanhempainyhdistyksen kokoukset järjestetään tarpeen tullen etänä.

Hyrsingin koulutalon vanhempainyhdistys

Hyrsingin koulutalon vanhempainyhdistys ry:n tavoite on edistää koulun ja kotien yhteistyötä sekä oppilaiden hyvinvointia sekä toimia mm. alueella asuvien lapsiperheiden yhteisten ja yleisten etujen valvojana. Yhdistyksen kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, ja niissä suunnitellaan vanhempainyhdistyksen toimintaa. Kokouksia on lukuvuoden aikana viidestä kuuteen. Vanhempainyhdistys kerää vapaaehtoista kannatusmaksua. Koulutalon pihalla olevan paperinkeräyslaatikon tyhjennyksestä saatavalla tuotolla vanhempainyhdistys hankkii keväisin mm. stipendejä. Yhdistys järjestää vuosittain erilaisia retkiä ja muita tempauksia (esim. Peräkonttikirppis). Viime vuosina suosituin retki on ehdottomasti ollut keväinen lasketteluretki, mutta myös syysretki metsässä ja kevätretki Pyhäjärven rannalla ovat olleet mukavia yhteisiä hetkiä. Hyrsingin koulutalon vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Päivi Ilvesmäki-Laine, sihteerinä Minna Manni ja rahastonhoitajana Heidi Sievari.

Hyrsingin koulun pihassa on paperinkeräysastia. Paperinkeräys on yksi vanhempainyhdistyksen varainhankintakeino. Tue vanhempainyhdistyksen toimintaa tuomalla keräyspaperisi tähän!

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"