Valitse sivu

Järvien vedenlaatu

Pirkkalan järvien tutkimusohjelma

Pirkkalan kunnan alueella on 20 järveä tai lampea. Kunnan pinta-alasta noin 22,8 km² (noin 22 %) on vesistöä. Rantaviivaa on kaikkiaan noin 72 kilometriä, josta suurin osa, noin 53,5 kilometriä, on Pyhäjärven rantaa.

Pirkkalan järvien tutkimusohjelmassa Pirkkalan pienet järvet on jaoteltu kolmeen ryhmään: Vähäjärvi, Sikojokeen laskevat järvet (Ylinenjärvi, Keskinenjärvi, Pulkajärvi, Keskisenjärvi ja Koivistojärvi) sekä muut pienet järvet. Vähäjärvellä on suurin seuranta- ja hoitotarve suuren virkistyskäyttömäärän ja korkean rehevyystason takia, joten sen laatua on tutkittu lähes vuosittain. Sikojokeen laskevien järvien laatua pyritään tutkimaan noin viiden vuoden välein. Pirkkalan muilla pienillä järvillä on vähemmän virkistyskäyttöä, minkä vuoksi niitä myös tutkitaan harvemmin.

Pyhäjärven vedenlaadun tutkiminen ei kuulu Pirkkalan kunnan järvien tutkimusohjelmaan, koska sen laatua tutkitaan muun muassa Tampereen seudun ja Vanajaveden-Pyhäjärven yhteistarkkailun puitteissa. Hahmojärvi ja Sikojärvi on jätetty kunnan tutkimusohjelman ulkopuolelle, koska näiden järvien laatua on tutkittu Tampere-Pirkkalan lentoaseman velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti Finavia Oyj:n toimeksiannosta. Sääksjärvi ei kuulu säännöllisesti tutkittaviin järviin, koska järvi on vain melko pieneltä osin Pirkkalan kunnan alueella.

Pyhäjärvi

Pyhäjärven kokonaispinta-ala on noin 124,5 km² (12 450 ha), josta Pirkkalan kunnan alueella on 21,6 km². Pyhäjärvi kuuluu Vanajaveden-Pyhäjärven vesistöalueeseen nro 35.2, ja se laskee vetensä Kokemäenjokeen Nokianvirran kautta. Pyhäjärven pohjoisosan vedet yhtyvät Nokianvirrassa etelästä Saviselän kautta tuleviin Vanajaveden reitin vesiin. Pyhäjärven vedenlaatutietoja löydät KVVKY:n karttapalvelusta.

Pirkkalasta valtakunnalliseen sinileväseurannan kohteisiin on jo useita vuosia kuulunut Pyhäjärven Kranstolpan uimaranta ja Vähäjärven liikuntatalon puoleinen ranta. Sinileväseurannan tulokset löytyvät Järviwikistä.

Sikojokeen laskevat pienet järvet

Sikojoen vesistö muodostuu kahdesta pienten järvien muodostamasta ketjusta, joilla on yhteinen alajuoksu. Toisessa haarassa eli varsinaisessa Sikojoessa ovat Lempäälän puolella sijaitsevat Matojärvi ja Kaitajärvi sekä Pirkkalassa sijaitsevat Ylinenjärvi, Keskinenjärvi ja Sikojärvi. Keskisenojan haarassa ovat Pulkajärvi, Keskisenjärvi ja Koivistonjärvi. Ahveniston lampi on Keskisenojan varrella sijaitseva suoreunainen ja savivetinen lampi. Isolammi ja Vähälammi sijaitsevat Sikojoen alajuoksulla. Levee on Ryttylänmäentien vieressä oleva pieni lampi, josta vedet laskevat Hanhonojaa pitkin Isolammille.

Sikojokeen laskevat järvet ovat perustyypiltään ruskeavetisiä humusjärviä. Veden laatu heikkenee ketjun alaosan järvissä yläosan järviin verrattuna. Suurin osa järvien fosforikuormituksesta muodostuu ympäröivästä peltoviljelystä.

Sikojokeen laskevien pienten järvien vedenlaatua on tutkittu viimeksi lopputalvella ja loppukesällä 2023. Tutkimus uusitaan Pirkkalan järvien tutkimusohjelman mukaisesti seuraavan kerran vuoden 2028 aikana.

Raportit:

Pirkkalan järvitutkimukset vuonna 2023 (pdf)
Pirkkalan järvitutkimukset vuonna 2018 (pdf)

Vähäjärvi ja muut pienet järvet

Sikojokeen laskeviin järviketjuihin kuulumattomia pieniä järviä Pirkkalassa ovat Vähäjärvi, Iso-Naistenjärvi, Vähä-Naistenjärvi, Kaitajärvi ja Sääksjärvi sekä lentokentän välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Petkelejärvi, Raiskionjärvi ja Hahmojärvi. Vähä-Naistenjärvestä vedet laskevat Vähäjärveen ja Iso-Naistenjärvestä Saukkolammin kautta Härmälänojaan. Kaitajärvi laskee vetensä Sääksjärveen, josta osa on Pirkkalan puolella, mutta suurin osa järvestä kuuluu Lempäälään.

Vuoden 2021 aikana tutkitut järvet olivat: Vähäjärvi, Iso-Naistenjärvi, Vähä-Naistenjärvi, Kaitajärvi ja Sääksjärvi. Vähäjärvestä otettiin näytteet neljästi vuodessa ja muista järvistä kaksi kertaa. Samat järvet tutkittiin edellisen kerran vuonna 2014. Vähäjärvestä on otettu näytteitä tämänkin jälkeen, viimeksi vuonna 2023.

Raportit:

Pirkkalan kunnan järvitutkimukset 2021 (pdf)
Vähäjärven vedenlaatu 2020 (pdf)
Pirkkalan kunnan järvitutkimukset 2014 (pdf)
Tietoa Vähäjärvestä

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Lisätietoja Pirkkalan järvien vedenlaadusta löydät myös JärviWikistä ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n karttapalvelusta.