Täältä löydät Pirkkalan kunnan tietosuojaselosteet toimialoittain järjestettyinä.

Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esimerkiksi mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri.

KONSERNIHALLINTO

Hallinto

Luottamushenkilörekisteri
Tweb asioiden ja asiakirjojen hallintajärjestelmän diaari ja sähköinen arkisto
Tutkimusluparekisteri 
Venepaikkarekisteri
Surveypal -kyselyt ja tapahtumailmoittautumiset, kilpailut ja arvonnat
Henkilörekisteritietojen tarkastus- ja oikaisupyyntöjen rekisteri
Asumisoikeusrekisteri
Pirkkala.fi-verkkosivusto
Pirkkalan kunnan eettinen ilmoituskanava

Talousasiat

Raindance kuntamalli -taloushallinnontietojärjestelmä ja sisäinen laskenta
ProeLaskutus-ohjelman asiakasrekisteri
Pirkkalan kunnan yleis- ja toiminta-avustusten rekisteri

Henkilöstöasiat

Henkilöstö- ja palkkahallinnon rekisteri
Sivutoimiluettelo


Työllisyyspalvelut

Pirkkalan kunnan työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan palvelun asiakasrekisteri
PAR/Työpajan ja verkostopajan asiakasseuranta
Pirkkalan kesätyösetelirekisteri

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

Elinkeinopalvelut

Adency CRM -asiakkuudenhallintajärjestelmä

Viestintä

Pirkkalan kunnan Suomen kasvot -keräys (Suomi 100) 


Tarkastuslautakunta

Pirkkalan kunnan kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri


Keskusvaalilautakunta

Vaaliluettelot
Kunnallisvaalien 2008 vaalirahoitusilmoitukset


HYVINVOINTITOIMIALA

Kirjastopalvelut

DEMON-tallentava kameravalvontajärjestelmä (pääkirjasto)
eBooking-varausjärjestelmä
PIKI-yhteisjärjestelmän kirjastojen asiakasrekisteri

Tilavaraukset

Timmi, Tilojen hallinta- ja varausjärjestelmä

Liikuntapalvelut

Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen kuntosalikäyttäjien asiakasrekisteri
Ilmoittautuminen liikuntapalveluiden ryhmiin, kursseille ja retkille

Nuorisopalvelut

Ilmoittautumiset nuorisopalveluiden tapahtumiin

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritapahtumien ilmoittautumisrekisteri
Kulttuuripalveluiden sidosryhmärekisteri

Opetustoimi

Esi- ja perusopetuksen oppilasrekisteri
Esi- ja perusopetuksen opettajarekisteri
Lukion opiskelijarekisteri
Lukion opettajarekisteri
Oppilaiden tapaturmailmoitukset ja vakuutuskorvauspäätökset
Koulukuraattorien ja -psykologien asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen ja lasten ja nuorten koulutuksen asiakasrekisteri

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Yksityisten perhepäivähoitajien ja perheiden palkkaamien työsopimussuhteisten hoitajien rekisteri
Varhaiskasvatus / Lasten tapaturmailmoitukset ja vakuutuskorvauspäätökset
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
Varhaiskasvatuksen ja lasten ja nuorten koulutuksen asiakasrekisteri

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluiden asiakasrekisteri
Kotiin kuljetettavat vaipat, asiakasrekisteri
Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat

Lasten ja nuorten tukipalvelut

Kasvatus- ja perheneuvonta asiakasrekisteri
Lasten ja nuorten tukipalveluiden asiakasrekisteri
Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisteri

Sosiaalipalvelut

Adoptiorekisteri
Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
Kehitysvammahuollon asiakasrekisteri
Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinteen asukasrekisteri
Kunnan alueelle yksityisesti sijoitettujen lasten rekisteri
Lapsen elatussopimusten asiakasrekisteri
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Pakolaishuollon palvelujen asiakasrekisteri
Sosiaalihuoltolain mukaisten aikuissosiaalityön palvelujen asiakasrekisteri
Sosiaalihuoltolain mukaisten lasten ja perheiden palvelujen asiakasrekisteri
Toimeentulotuen asiakasrekisteri
Vammaispalvelujen asiakasrekisteri
Yhteistoiminta-alueelle lastensuojeluperustein sijoitettujen lasten rekisteri

Terveyspalvelut

Apuvälinerekisteri
Hoitotarvikejakelu
Kaipaatko tukea? -yhteydenottolomakkeen henkilörekisteri
Potilasasiamiehen asiakasrekisteri
Potilasrekisteri
Terveydenhuollon potilaan hoitopaikan valinnanvapaus
COVID-19 -altistuneiden seurantarekisteri


Muut

Käytönvalvonnan asiakasrekisteri

YHDYSKUNTATOIMIALA


Asuminen

ASTI-asuntolainat
Korjausavustushakemukset

Kaavoitus ja maankäyttö

Asema- ja yleiskaavoitus, naapureiden tiedot
Maa- ja peltoalueen vuokrasopimukset
Maankäyttösopimukset
Maankäyttösopimuksien mukaiset maankäyttömaksut
Tontin haun ja luovutuksen asiakasrekisteri
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset
Poikkeaminen kaavasta ja suunnittelutarveratkaisuluettelot
Karttakopiotilaukset

Rakennusvalvonta

KuntaNet Rakennusvalvonta
Lupapiste.fi -sähköinen asiointipalvelu


Ruoka- ja puhtauspalvelu

Erityisruokavaliotodistukset

Tilapalvelu

Avainhallintarekisteri
Haahtela RES kiinteistöjen huolto- ja toiminnanohjausjärjestelmä
Kameravalvonta
Vuokrasopimukset (rakennukset ja huoneistot)

Yhdyskunta, yhteiset

Kiertonet.fi
Lupapiste.fi sähköinen asiointipalvelu/yleisten alueden luvat ja katuluvat
Rakentamispalveluiden työntekijä- ja urakoitsijarekisteri
Urakkatietojen rakentamisilmoitukset
Työntekijätietojen rakentamisilmoitukset
Yleisten alueiden kameravalvontajärjestelmän rekisteri


Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut

Siirrettävät ajoneuvot
Yksityistierekisteri
Vesiosuuskuntien yhteystietorekisteri


Ympäristönsuojelu

Ympäristösuojeluviranomaisen rekisteri

YMPÄRISTÖTERVEYS (PIRTEVA)


Ympäristöterveysvalvonta
Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta
Radontutkimustulokset
Eläinlääkintähuolto