Koulumatkat

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista matkaa. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä pitkin kodin portilta koulun tontin portille.

Koulukuljetukset järjestetään ja korvataan kodin ja koulun väliselle matkalle. Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään joukkoliikennettä, mutta esikoululaisten kuljetus järjestetään taksilla.

Maksuton koulukuljetus myönnetään

  • 0.-2. -luokkien oppilaille, mikäli koulumatka on yli 3 km
  • 3.-9. -luokkien oppilaille, mikäli koulumatka on yli 5 km

Kuljetusta ei järjestetä eikä korvata

  • 0.-2. -luokkalaisten aamu- tai iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille.

Tutustu tarkemmin koulukuljetusperiaatteisiin. Koulukuljetusta haetaan Wilmassa olevalla kuljetushakemus-lomakkeella.