Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulorajan, maksuprosentin sekä valitun palveluntarpeen mukaan (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016). Maksun määrittämistä varten ilmoitetaan tulotiedot sähköisesti.  Mikäli perhe valitsee korkeimman maksun, ei tositteita tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla.

Tulotiedot ja muutokset tulee ilmoittaa sähköisen asioinnin kautta  tai sähköpostilla tulotiedot@pirkkala.fi.

Maksun määräytyminen ja tulorajat muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Enimmäismaksu on 295€ kuukaudessa. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 28 €, maksua ei peritä.

Perheen koko, henkilöä  Tuloraja, €/kk
(jos tulot jäävät alle rajan, ei maksua peritä) 
Maksuprosentti tulorajan
ylittävästä tulosta
Tuloraja (bruttotulot), josta alken korkein maksu
2 3 874 10,7% 6 626
3 4 998 10,7% 7 750
4 5 675 10,7% 8 427
5 6 353 10,7% 9 105
6 7 028 10,7% 9 780

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta 262 euroa.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 295 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % ensimmäisen lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 2023

Maksun määräytyminen ja tulorajat 1.8.2022- 28.2.2023

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Enimmäismaksu on 295€ kuukaudessa. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 28 €, maksua ei peritä.

Perheen koko, henkilöä  Tuloraja, €/kk
(jos tulot jäävät alle rajan, ei maksua peritä) 
Maksuprosentti tulorajan
ylittävästä tulosta 
Tuloraja (bruttotulot), josta alken korkein maksu 
2 2 913 € 10,7 5 670 €
3 3 758 € 10,7 6 515 €
4 4 267 € 10,7 7 024 €
5 4 777 € 10,7 7 534 €
6 5 284 € 10,7 8 041 €

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.
Lisätietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeesta 2022

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 295 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % ensimmäisen lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Asiakasmaksujen muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 12 §:n mukaan varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun:

1) perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut;
2) on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet;
3) lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai
4) maksu osoittautuu virheelliseksi.Wivintuvan kerhon kuukausimaksu

  • 2 kertaa viikossa 30€ kuukaudessa


Hoitoaikaperusteinen palveluntarve

Asiakasmaksun määrittämiseksi huoltajien tulee valita palveluntarve alla olevasta taulukosta. Huoltajat valitsevat tarvittavan kuukausittaisen maksimituntimäärän, joka määrittää lopullisen maksun. Perhepäivähoidossa ei ole käytössä alinta porrasta (alle 85h/kk).

Varhaiskasvatusaika h/kk (keskimääräinen hoitoaika h/vko) Asiakasmaksun osuus kokoaikaisesta maksusta 
151 h-/kk (yli 37h/vko) 100%
121-150 h/kk (n. 36h/vko) 85%
86-120 h/kk (n. 30h/vko) 75%
enintään 85 h/kk (n. 20h/vko) ei valittavissa PPH 50%


Kuukausimaksu perustuu etukäteen sovittuun tuntimäärään ja maksuluokkaan. Sopimus kuukausittaisesta hoitoajasta tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi kalenterikuukauden alusta alkaen. Jos hoidon tarve vaihtelee kuukausittain, sopimus tehdään maksimitarpeen mukaisesti.
Palveluntarpeen muutoslomakkeen löydät E-asioinnista.Asiakasmaksut palvelusetelipäiväkodeissa

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu. Korkein maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on 295€/kk. Tämän lisäksi osa palvelusetelipäiväkodeista perii lisämaksun.

Tiedot Pirkkalan hyväksymien palvelusetelituottajien lisämaksuista

Pirkkala Pilke Haikara 10€/kk (1.6.2023 alk.)
Touhula Temppuvekara 20€/kk
Nokia Pitkäniemen pk 3€(20h/vko), 7,50€ (15pv/kk), 7€ (kokopäivä)
Peppi&Bobby ei lisämaksua
Lempäälä Pilke Playschool 20€/kk
Luontopäiväkoti Hilla 15€/kk
Ylöjärvi Pikku Tutkija, Siivikkala 20€/kk
Touhula, Ylöjärvi 20€/kk
Touhula Satuvekara 20€/kk
Touhula Vekarametsä 20€/kk
Tampere Touhula Star Academy 60€/kk
Kotipehku 20€/kk
Norlandia Kunto ei lisämaksua
Pikkupursi kokoaikainen 20€/kk, osa-aikainen 10e/kk
Pilke Nuottisilta ei lisämaksua
Päiväkoti Oravametsä 20€/kk
Päiväkoti Kullannuppu 20€/kk
Päiväkoti Vaskitähti 20€/kk
Steiner-päiväkoti Sinilintu 20€/kk
Sunshine Early Learning Center 60€/kk
osa-aikainen 141€/kk
Touhula Hervannan Kampus ei lisämaksua
Touhula Hervannan Wäiski ei lisämaksua
Touhula Saukonmäki ei lisämaksua
Touhula Vekarapolku 20€/kk
Touhula Hermio ei lisämaksua
Väripilkun päiväkoti 39€/kk, sisarus 29€/kk
Kangasala Pilke musiikkipäiväkoti Kannel ei lisämaksua