Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulorajan, maksuprosentin sekä valitun palveluntarpeen mukaan (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016). Maksun määrittämistä varten ilmoitetaan tulotiedot sähköisesti.  Mikäli perhe valitsee korkeimman maksun, ei tositteita tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla.

Tulotiedot ja muutokset tulee ilmoittaa sähköisen asioinnin kautta  tai sähköpostilla tulotiedot@pirkkala.fi.

Maksun määräytyminen ja tulorajat muuttuvat 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Enimmäismaksu on 295€ kuukaudessa. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 28 €, maksua ei peritä.

Perheen koko, henkilöä  Tuloraja, €/kk
(jos tulot jäävät alle rajan, ei maksua peritä) 
Maksuprosentti tulorajan
ylittävästä tulosta 
Tuloraja (bruttotulot), josta alken korkein maksu 
2 2 913 € 10,7 5 670 €
3 3 758 € 10,7 6 515 €
4 4 267 € 10,7 7 024 €
5 4 777 € 10,7 7 534 €
6 5 284 € 10,7 8 041 €

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.
Lisätietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeesta 2022Maksun määräytyminen ja tulorajat 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. 

Perheen koko, henkilöä  Tuloraja, €/kk
(jos tulot jäävät alle rajan, ei maksua peritä) 
Maksuprosentti tulorajan
ylittävästä tulosta  
Tuloraja (bruttotulot), josta alken korkein maksu 
2 2 798€ 10,7 5 485€
3 3 610€ 10,7 6 297€
4 4 099€ 10,7 6 786€
5 4 588€ 10,7 7 275€
6 5 075€ 10,7 7 762€

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 288 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % ensimmäisen lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen kolmannen tai useamman lapsen maksua, käytetään perusteena nuorimman lapsen maksua. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä.

Lisätietoa löytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeesta 2021

Wivintuvan kerhon kuukausimaksu

  • 2 kertaa viikossa 30€ kuukaudessa


Hoitoaikaperusteinen palveluntarve

Asiakasmaksun määrittämiseksi huoltajien tulee valita palveluntarve alla olevasta taulukosta. Huoltajat valitsevat tarvittavan kuukausittaisen maksimituntimäärän, joka määrittää lopullisen maksun. Perhepäivähoidossa ei ole käytössä alinta porrasta (alle 85h/kk).

Varhaiskasvatusaika h/kk (keskimääräinen hoitoaika h/vko) Asiakasmaksun osuus kokoaikaisesta maksusta 
151 h-/kk (yli 37h/vko) 100%
121-150 h/kk (n. 36h/vko) 85%
86-120 h/kk (n. 30h/vko) 75%
enintään 85 h/kk (n. 20h/vko) ei valittavissa PPH 50%


Kuukausimaksu perustuu etukäteen sovittuun tuntimäärään ja maksuluokkaan. Sopimus kuukausittaisesta hoitoajasta tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi kalenterikuukauden alusta alkaen. Jos hoidon tarve vaihtelee kuukausittain, sopimus tehdään maksimitarpeen mukaisesti.
Palveluntarpeen muutoslomakkeen löydät E-asioinnista.Asiakasmaksut palvelusetelipäiväkodeissa

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu. Korkein maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on 288€/kk. Tämän lisäksi osa palvelusetelipäiväkodeista perii lisämaksun.

Tiedot Pirkkalan hyväksymien palvelusetelituottajien lisämaksuista

Pirkkala Pilke Haikara Ei lisämaksua
Touhula Temppuvekara Ei lisämaksua
Nokia Pitkäniemen pk 3€(20h/vko), 7,50€ (15pv/kk), 7€ (kokopäivä)
Peppi&Bobby ei lisämaksua
Touhula Touhukas 30€/kk
Lempäälä Pilke Playschool 20€/kk
Luontopäiväkoti Hilla 15€/kk
Ylöjärvi Pikku Tutkija, Siivikkala ei lisämaksua
Touhula, Ylöjärvi ei lisämaksua
Touhula Satuvekara ei lisämaksua
Touhula Vekarametsä ei lisämaksua
Tampere Touhula Star Academy 28€(kielirikasteinen), 60€ (englanninkielinen)
Kotipehku 20€/kk
Norlandia Kunto ei lisämaksua
Pikkupursi kokoaikainen 20€/kk, osa-aikainen 10e/kk
Pikku Tutkija, Annala ei lisämaksua
Pikku tutkija, Tammela ei lisämaksua
Pilke Nuottisilta ei lisämaksua
Päiväkoti Oravametsä 20€/kk
Päiväkoti Vaskitähti 20€/kk
Steiner-päiväkoti Sinilintu 20€/kk
Sunshine Early Learning Center 60€/kk
osa-aikainen 141€/kk
Touhula Hervannan Kampus ei lisämaksua
Touhula Hervannan Wäiski 56€/kk
Touhula Kaleva ei lisämaksua
Touhula Saukonmäki ei lisämaksua
Touhula Vekarapolku ei lisämaksua
Touhula Hermio ei lisämaksua
Väripilkun päiväkoti 39€/kk, sisarus 29€/kk