Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatuksen poikkeusajat

Varhaiskasvatuksen poikkeusajat

Palveluohjaus


Varhaiskasvatus Palveluohjaus

050 597 2469
varhaiskasvatus@pirkkala.fi
Pirkkalan kunta, PL 1001, 33961 Pirkkala

Kesätoiminta 2024

Kesällä 2024 varhaiskasvatuksen päivystys on 1.7.-4.8.

Päivystävinä varhaiskasvatusyksikköinä  toimivat päiväkoti Kurikankulma ja Nuolialan päiväkoti.

Perhepäivähoidon lapset sijoittuvat varahoitopäiväkodin ryhmiin.  Päivystysajan yö- ja viikonloppuhoito hankitaan ostopalveluna Tampereelta. 

Kesä- ja elokuussa toimintaa supistetaan jokaisessa yksikössä, jos palveluntarve on vähäistä. Yksiköitä voidaan myös sulkea vähäisen palveluntarpeen vuoksi. Muutoksista lapsen hoidon järjestelyissä ilmoitetaan huoltajille toukokuun lopulla. Päivystysaikana varhaiskasvatuspalvelua tarjotaan pääsääntöisesti lapsille, joiden palveluntarve johtuu huoltajien työssäkäynnistä tai opiskelusta. 

Maksuhyvistystä saa kuuden viikon ajalta seuraavin ehdoin:

– Lapsen yhtäjaksoinen, vähintään kuuden viikon poissaolo sisältää vaihtoehtoisesti
a) viikot 26-31 eli 24.6.-4.8. tai
b) viikot 27-32 eli 1.7.-11.8.

– Ilmoitus poissaoloista on palautettu Päikyssä 21.4. mennessä
– Palvelutarvesopimuksen mukaiset rajoitetut tunnit eivät ylity ( kts. seuraava taulukko)

Palveluntarvesopimuksen ollessa alle 151h/kk maksuhyvitystä voi saada vain, mikäli osa varhaiskasvatusajasta ilmoitetaan lomaksi.  

Taulukosta löytyy käytettävissä olevat tunnit eri sopimuksille: 

Palveluntarve tuntimäärä kuukaudessa Maksuhyvitys a) vkot 26-31, 
käytössä tunnit kesäkuussa  
Maksuhyvitys b) vkot 27-32, 
käytössä tunnit elokuussa  
enintään 85 h/kk  63 h59 h
86-120 h/kk  89 h83 h
121-150 h/kk  111 h103 h
151 h- /kk ei rajoitettuei rajoitettu

Esimerkki: Lapsella on 86-120h/kk sopimus. Lapsi jää lomalle 24.6. alkaen. Lapsi voi käyttää ajalla 1.-23.6.   max 63 h, jotta maksuhyvitystä voi saada viikoilta 26-31.  

Heinäkuu on maksuton automaattisesti kaikille lapsille, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksessa ennen 1.9.2023.  Heinäkuu on maksuton riippumatta siitä, hakeeko maksuhyvitystä vai ei. Kesäajan maksuhyvityksen (6 vkoa) voi saada myös 1.9.2023 jälkeen aloittaneet lapset edellä olevien edellytysten täyttyessä. 

Esiopetukseen siirtyvien lasten osalta kysytään Päikky-kyselyssä viimeinen varhaiskasvatuspäivä, johon varhaiskasvatusmaksut myös päättyvät. Esiopetukseen siirtyvien kesätoiminta alkaa 5.8. omilla kouluilla. 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu 

Lapselle varatusta, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta voidaan periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos perheen tulot ovat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan kuitenkin periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa ei peruta varhaiskasvatuksen myöhemmin ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, peritään asiakkailta lain mahdollistama maksu. 

Lisätietoja:  

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat   
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus varhaiskasvatus@pirkkala.fi p. 050 597 2469 

Pirkkalan kunnan internetsivut/ kesätoiminta https://www.pirkkala.fi/varhaiskasvatuksen-kesatoiminta 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

Kysely kesän ajan hoidontarpeesta on avoinna huoltajille Päikyssä 8.-21.4.