Valitse sivu
Etusivu / Valkoposkihanhi

Valkoposkihanhi

16.8.2021 (Viikon laji)

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) on luonnonsuojelulailla rauhoitettu pienehkö hanhilaji. Se muistuttaa jonkin verran kooltaan suurempaa kanadanhanhea, mutta siltä puuttuu kokonaan tälle ominainen ruskea väri ja sen kasvojen valkoinen poskilaikku ulottuu myös otsalle sekä pidemmälle kaulaan. Osuvampi lajinimitys saattaisikin olla valko-otsa- tai valkonaamahanhi. Valkoposkihanhi rakentaa pesänsä kuivalle maalle ja esiintyy usein suurempina yhdyskuntina. Ravintonaan se käyttää erilaisia rantaniittyjen, peltojen ja nurmikoiden kasveja.

Valkoposkihanhi esiintyy pesimälajina arktisilla alueilla Novaja Zemljalla, Huippuvuorilla ja Grönlannissa, ja sitä tavattiin Suomessa aikaisemmin vain läpimuuttajana. Suomen ensimmäiset pesinnät todettiin 1980-luvun alussa, ja laji on sittemmin levittäytynyt lähes koko rannikkoalueelle sekä paikoin myös sisävesiin. Ensimmäinen onnistunut pesintä Pyhäjärvellä havaittiin Pirkkalan kunnan teettämän Reipin linnustoselvityksen yhteydessä kesällä 2016, jolloin asiasta uutisoitiin myös Aamulehdessä. Pesintä oli saadun tiedon mukaan tapahtunut tuolloin Ratisaarilla. Koko Suomen pesimäkanta on nykyisin arviolta noin 7000 paria.

Asutuksen läheisyydessä oleskellessaan valkoposkihanhet jakavat mielipiteitä. Varsin kesyinä lintuina ne voivat tarjota ihmisille luontokokemuksia, mutta samalla ne saattavat sotkea puistoja ja uimarantoja ulosteellaan. Pääosin hajonneesta ruohosta koostuva uloste ei tutkimusten mukaan kuitenkaan aiheuta terveysriskiä ihmiselle.

Kuva. Pyhäjärvellä pesivien valkoposkihanhien määrä näyttää lisääntyneen viime vuosina. Pirkkalan Kesämälahti 19.7.2021.

Kuva. Valkoposkihanhiyhdyskunta paistattelemassa auringossa Reipin uimarannalla Pirkkalassa 10.8.2021.

Lisätietoja:

Luontoportti, valkoposkihanhi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"