Valitse sivu
Etusivu / Ukrainan tilanteen vaikutukset ja toimenpiteet

Ukrainan tilanteen vaikutukset ja toimenpiteet

Suomi tuomitsee Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet. Suomi tukee Ukrainan itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Sotatoimet ovat aiheuttaneet laajan humanitäärisen hätätilan Ukrainassa. Tilanne aiheuttaa pakolaisvirtaa Eurooppaan. 

Pirkkalan kunta varautuu tilanteeseen omalta osaltaan. Sotatila ja järkyttävät uutiset ja viestit Ukrainan tapahtumista ahdistavat kaiken ikäisiä myös täällä. Moni kokee halua auttaa.  

Tälle sivulle olemme koonneet tietoja Ukrainan tilanteen vaikutuksista Pirkkalassa sekä kunnan toimenpiteistä. Sivulta löytyy myös ohjeita kuntaan mahdollisesti saapuvia ukrainalaisia varten.   

Päivitämme sivua tilanteen edetessä ja tiedon lisääntyessä. 
 

UKRAINAN TUKEMINEN 


Miten Pirkkalan kunta tukee Ukrainaa? 

Pirkkalan kunta on päättänyt avustaa Ukrainaa ja sen kansalaisia 20 000 eurolla. Avustus annetaan rahallisena tukena Suomen Punaisen Ristin kautta. 


Miten yksittäiset kansalaiset ja yritykset voivat auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia? 

Esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Kirkon ulkomaanapu ja YK:n lastenjärjestö Unicef sekä Lääkärit ilman Rajoja ovat tunnettuja ja luotettavia tahoja, joiden kautta voi tukea sodassa olevaa maata. 

Näin voit auttaa Ukrainan kriisin uhreja – Punainen Risti 

Auta Ukrainan lapsia (unicef.fi) 

Ukraina – Lääkärit Ilman Rajoja (laakaritilmanrajoja.fi) 

Kirkon ulkomaanapu


SUOMEEN SAAPUNEIDEN UKRAINALAISTEN TUKEMINEN 


Millaista apua Suomeen saapuvat ukrainalaiset voivat saada? 

Ukrainalaisia voi saapua Suomeen biometrisellä passilla, jolloin maassa voi oleskella kolme kuukautta ilman viisumia. Jos henkilö ei ole hakenut turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua, henkilö vastaa itse majoituksestaan ja oleskelun kustannuksista. Turisti saa välttämättömät terveyspalvelut.  

Ukrainalaiset voivat myös hakea turvapaikkaa Suomessa. Turvapaikanhakija saa palvelut vastaanottokeskuksen kautta. Ukrainasta paenneet eivät kuitenkaan vielä ole juurikaan hakeneet turvapaikkoja tai muita oleskelulupia.  

Ukrainalaiset voivat hakeutua myös tilapäiseen suojeluun. Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta, aivan kuten turvapaikkaakin.  

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi, joka tuli voimaan 4.3.  

Kaikissa jäsenmaissa tilapäistä suojelua saavat 

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä 
  • Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä 
  • muut Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa. 

Suomessa suojelua annetaan EU-tason päätöstä laajemmalle Ukrainasta paenneiden joukolle. Valtioneuvosto päätti asiasta 7.3. 

Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. 

Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita, ja heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua saavilla on välittömästi oikeus tehdä työtä.

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusikäisille kunnassa oleville esi- ja perusopetusta sekä näihin liittyvän koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä tilanteesta riippuen myös varhaiskasvatusta. Kiireellinen sosiaali- ja terveydenhuolto kuuluu myös kaikissa tapauksissa kunnan vastuuseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedote 11.3.2022: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille

Valtioneuvosto päätti Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelun kohderyhmästä


Mistä ukrainalaiset saavat tietoa siitä, miten kannattaa toimia? 

Suomen Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka on hyvä toimia vieraaseen maahan tullessa. Tietoja on sekä suomeksi että englanniksi. Sivuilla myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen muun muassa turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta. 

Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilla on kuvattu mahdollisuuksia Suomessa oleskeluun. 


PIRKKALAAN SAAPUNEIDEN UKRAINALAISTEN TUKEMINEN 


Voiko Pirkkalaan saapua ukrainalaisia? 

Mikäli Pirkkalaan saapuu ukrainalaisia esimerkiksi lentoaseman kautta, tulijat voivat toimia eri tavoin.  

Tulijat voivat majoittua omin neuvoin tai majoittua jonkun paikallisen luona, jolloin heidän ei tarvitse ilmoittautua viranomaisille. Pirkkalassa on muutamia perheitä, joihin on tullut tai on tulossa läheisiä tai sukulaisia Ukrainasta. Jos kuntaan on tulossa ukrainalaisia, asiasta voi olla yhteydessä Pirkkalan maahanmuuttokoordinaattori Tuija Vuorela-Molinaan. 

Jos tulijat tarvitsevat majoitusta, he voivat olla yhteydessä Tampereen kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystykseen. 

Jos tulijat haluavat hakea turvapaikkaa, he ottavat yhteyttä Sisä-Suomen poliisiin. Virallisten turvapaikanhakijoiden majoittamisesta vastaa Suomen maahanmuuttovirasto Migri. 


Jos tulija saapuu Ukrainasta Pirkkalaan ja järjestää majoituksen itse, miten toimia? 

Jos tulija asuu yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten, puolison tai tuttavien luona ja on rekisteröitynyt poliisiviranomaiselle turvapaikanhakijaksi, hänet ohjataan ilmoittautumaan Suomen Punaisen Ristin Hämeen Piirin yksityismajoitusyksikköön. Poliisi ilmoittaa kaikista yksityismajoituksessa olevista turvapaikanhakijoista yksityismajoitusyksikköön, joka ottaa yhteyttä turvapaikanhakijaan. Tulija saa yksityismajoitusyksikön kautta hänelle kuuluvat vastaanottopalvelut, kuten kiireellisen ja välttämättömän terveydenhuollon sekä mahdollisen vastaanottorahan, jos on siihen oikeutettu.  

Yksityismajoituksen kustannuksiin ei tarjota rahallista tukea. Suomen Punaisen Ristin Hämeen Piirin yksityismajoitusyksikkö ei välitä asuntoja. 

Sisä-Suomen poliisilaitos Tampereen pääpoliisiasema, Sorinkatu 12, keskus puh. 0295 440 131. Avoinna ma-pe kello 9–16. 


Onko Pirkkalaan saapumassa ukrainalaisia turvapaikanhakijoita? 

Tällä hetkellä kuntia ei velvoiteta vastaanottamaan Ukrainasta saapuvia turvapaikanhakijoita. Pirkkalassa ei ole tiloja väliaikaismajoituksen tai vastaanottokeskuksen perustamista varten. 


Miten Pirkkalan kunta varautuu auttamaan kuntaan mahdollisesti saapuvia sotaa pakenevia henkilöitä? 

Pirkkalan kunta noudattaa viranomaisten ohjeita ja tekee tarvittavat varautumissuunnitelmat ja valmistelut.  


Millaisia sosiaali- ja terveyspalveluita ukrainalaisten on mahdollista saada Pirkkalassa? 

Oikeuden kunnan palveluihin määrittää henkilön oleskelustatus. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on kuitenkin oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Miten Ukrainasta Pirkkalaan tulleiden lasten ja nuorten koulutus järjestetään?

Pirkkalaan muuttaneiden lasten ja nuorten koulutuksen aloittamiseksi voi ottaa yhteyttä maahanmuuttokoordinaattoriin, p. 03 565 249 28 tai sähköposti: Tuija.Vuorela.Molina@pirkkala.fi.


Saako Pirkkalassa palveluita ukrainaksi? 

Pirkkalan kunnalta ei toistaiseksi edellytetä palveluiden tarjoamista ukrainalaisille. Mikäli tarvetta ilmenee, viranomaisasioinnissa voidaan käyttää apuna ukrainan tulkkia. 


TUKEA HUOLIIN JA AHDISTUKSEEN 


Mihin voi ottaa yhteyttä, jos sota Ukrainassa ahdistaa ja tarvitsen tukea? 

Keskusteluapua ja tukea tarjoavat esimerkiksi seuraavat tahot.  

Mieli – Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin 

– Kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09 2525 0111 
– Englannin ja arabiankielinen palvelu päivystää numerossa 09 2525 0113 
ma, ti klo 11–15, ke klo 13–16 ja 17–21 sekä to 10–15. 

Kriisikeskus Osviitta 

Avoinna ma–to 9–20 ja pe 9–17 ajanvarauksella, puh. 0400 734 793. Palvelua voidaan järjestää venäjän ja englannin kielellä. 

Tukinet 

Tukinetistä tukea elämän eri kriisitilanteisiin kellon ympäri. www.tukinet.net 

Pirkkalan Ev.lut seurakunta 

Jos haluat keskustella huolistasi tai mistä tahansa, tavoitat päivystävän papin puhelimella arkisin varmimmin kello 9:30-12 numerosta 03 3427301. Puhelimessa voit sopia myös tapaamisajan. 
Jos sinulla on kysymyksiä Pirkkalaan saapuneiden ukrainalaisten auttamiseen liittyen, tavoitat seurakunnan kansainvälisen työn ohjaajan numerosta 040 707 1923.  
Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot löydät: www.pirkkalanseurakunta.fi 

Kirkon keskusteluapua 

– Palveleva puhelin puh. 0400 22 11 80, joka ilta klo 18–24. 
– Palveleva chat www.kirkonkeskusteluapua.fi ma–pe klo 12–20. 
– Palveleva kirje tarjoaa keskusteluapua perinteisen postitse lähetettävän kirjeen muodossa. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi. Lähetä kirje osoitteella: Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki. 

Lasten ja nuorten puhelin ja chat 

– Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimeen voi soittaa ma–pe klo 14–20 ja la–su kelo 17–20 puh. 116 111. Puhelin on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Puhelu on täysin ilmainen eikä näy puhelinlaskussa. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi, eikä puhelua nauhoiteta. 
– Mannerheimin Lastensuojeluliiton chatissa voi jutella luottamuksellisesti ja nimettömästi vapaaehtoisen päivystäjän kanssa, ihan mistä tahansa aiheesta. Chat on auki jokaisena päivänä klo 17–20. 
– Nuortennetti-verkkosivusto: www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin 
– Sekasin-chat ja -Discord nuorille: Matalan kynnyksen keskusteluapua tarjolla joka päivä ja yö puhelimitse ja verkossa. Chat on suunnattu 12–29-vuotiaille. Sekasin-chat on avoinna ma–pe klo 9–24 ja viikonloppuisin klo 15–24 osoitteessa sekasin247.fi. 
Sekasin-Discord on auki 24 h: discord.com/invite/sekasin 


Miten Pirkkalassa voi varautua sodan aiheuttamiin uhkakuviin? 

Yleinen viesti pelastuslaitokselta on, että Suomeen ei kohdistu mitään sellaista uhkaa, joka edellyttäisi väestösuojien käyttöönottomääräysten antamista tai joditablettien käyttöä.  

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tiedote väestönsuojista 1.3.2022 

Pirkkalan kunnan varautumisesta ja väestönsuojelusta löytyy tietoa Palo- ja pelastussivulta.
 
 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"