Valitse sivu
Etusivu / Suokukko

Suokukko

10.5.2021 (Viikon laji)

Tulvivilla pelloilla on suuri merkitys monien muuttomatkalla olevien kosteikkolintujen levähdys- ja ruokailualueina. Pirkkalan Korteniityn tulvapelto on keväisin Pirkanmaan parhaita lintukosteikkoja. Sen lietteillä ruokailee useita vaateliatakin kahlaajalajeja. 

Yksi vaatelias kahlaajalaji on suokukko (Calidris pugnax), joka kärsii sille tärkeiden elinympäristöjen, pohjoisten rantaniittyjen ja avosoiden hävittämisistä ja muutoksista niin Suomessa kuin muuallakin. Suokukko on nopeimmin uhanalaistuneita lajeja maassamme. Suomessa pesivien suokukkojen kanta on tippunut yli 90 prosenttia lyhyessä ajassa, ja nykyisin laji luokitellaan jo äärimmäisen uhanalaiseksi. Pirkanmaan pesimälinnustosta laji on jo (lähes) hävinnyt. 

Suokukon taantuminen näkyy myös muuttajien määrässä. Toukokuun alkupuolella Pirkkalan Korteniityn peltokosteikolla voi kuitenkin edelleen nähdä useiden kymmenien suokukkojen parvia. Suurin yksilömäärä Korteniityn tulvapellolla on laskettu 11.5.2019, jolloin suokukkojen parimääräksi laskettiin yli 250. Suuri osa Korteniityn tulvapellolla, kuten muuallakin Suomen kosteikoilla keväisin muuttomatkalla levähtävistä ja ruokailevista suokukoista on matkalla Suomen rajojen ulkopuolelle, esimerkiksi Venäjän suoalueille.

Kuva. Suokukkoja ruokailemassa Pirkkalan Korteniityn tulvapellolla 3.5.2021.

Lisätietoja:

Luontoportti, suokukko

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"