Valitse sivu
Etusivu / Naistenmatkan koulun esittely

Naistenmatkan koulun esittely

Naistenmatkan koulu

Naistenmatkan koulu sijaitsee Pirkkalan kuntakeskuksessa. Se on suurin kunnan alakouluista. Koulullamme on noin 780 oppilasta. Heidän kanssaan koululla työskentelee lähes sata aikuista. Koulumme tavoitteena on luoda lasta tukeva ja kannustava ilmapiiri koko henkilökunnan voimin. Naistenmatkan koulu kasvattaa oppilaitaan turvallisessa ympäristössä rehellisyyteen, vastuuntuntoon ja oikeudentajuun.

Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus

”Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä – Naistenmatkan koulu”

Koulun historiaa

Naistenmatkan koulu aloitti toimintansa syksyllä 1972 Tommylan kiinteistössä Pirkkalan keskustassa. Seuraavina vuosina koulun toiminta oli hajasijoitettuna eripuolilla Pirkkalaa, kunnes vuonna 1977 koulu sai omat tilat. Heti koulun valmistuttua kävi selväksi, että tilat olivat ahtaat oppilasmäärän kasvun johdosta ja koulua laajennettiin vuonna 1986. Koulun viimeisin laajennus ja peruskorjaus valmistui 2008.

Opiskelu Naistenmatkan koululla

Naistenmatkan koululla toimii kuusi esiopetusluokkaa. Jokaisessa luokassa on esiopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Esiopetusaika on klo 9 – 13. Esiopetuksessa ei ole varsinaista oppiainejakoa, vaan eri sisältöalueet on integroituna esiopetuspäivään.

Naistenmatkan koulussa opiskelun ja oppimisen tuki järjestetään kolmiportaisesti. Yleisessä tuessa oppilaalla on mahdollisuus esimerkiksi tukiopetukseen, samanaikaisopetukseen, läksyparkkiin ja osa-aikaiseen erityisopetukseen. Tehostetun tuen tavoitteena on tukea yleisopetuksen oppilaita heidän oppimisessaan. Tehostetussa tuessa oppilas opiskelee hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaan. Erityisessä tuessa koulussamme toimii kaksi pienluokkaa ja oppilaat opiskelevat henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

Pyrimme joka vuosi järjestämään oppilaille monipuolisen ja kiinnostavan kerhotarjonnan. Perinteisiä kerhoja ovat olleet kuoro, näytelmäkerho ja erilaiset liikuntakerhot. 

Oppilaskunta toimii koulussamme aktiivisesti. Oppilaskunnan edustajat ovat 0.-6. luokkien oppilaita. Oppilaskunnan tarkoitus on olla tiiviisti mukana vaikuttamassa koulumme arkeen ottamalla kantaa erilaisiin asioihin, tekemällä aloitteita ja järjestämällä kaikenlaista mukavaa ohjelmaa.

Koulumme lähti mukaan Vihreä Lippu -toimintaan lukuvuonna 2013-2014 ja saimme Vihreän Lipun 2014 keväällä. Vihreä lippu -toiminta jatkuu tulevina lukuvuosina.

 

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri 

Naistenmatkan koulun toimintakulttuurin keskeisiä teemoja ovat:

Pidä huolta ympäristöstä

 • Huolehdi siisteydestä ja viihtyisyydestä.
 • Hyödynnä ja vaali lähiluontoa.
 • Pohdi arjen valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.
 • Toimi kestävän kehityksen mukaisesti.

Kulttuuri näkyy ja kuuluu

 • Ole rohkea ja ilmaise itseäsi.
 • Ota liikunta ja kulttuuri osaksi arkea.
 • Tutustu paikalliseen kulttuuriin.
 • Ole kansainvälinen ja opi eri kulttuureista.

Koulu – yhteinen työpaikkamme

 • Luo ja pidä yllä positiivista ilmapiiriä.
 • Anna ja vastaanota palautetta kannustaen.
 • Hyväksy ja toimi erilaisuutta kunnioittaen.

Osallistu ja vaikuta

 • Opi asettamaan tavoitteita ja hyödynnä vahvuuksiasi.
 • Löydä, tutki ja sovella.
 • Käytä monipuolisia työtapoja.
 • Toimi yhteistyössä.
   

Naistenmatkan koulusta on teetetty muistoksi 360° virtuaalikierros, jonka avulla voi vierailla koulurakennuksessa. 
 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"