Valitse sivu
Etusivu / Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksessa

Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuslaki 54 § (13.7.2018/540)

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsen vanhempi tai muu huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai lapseen tai huoltajaan liittyvään kohteluun, kannattaa asian selvittämiseksi ensisijaisesti olla yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai varhaiskasvatusyksikön johtajaan. Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustellen, huoltajilla on oikeus tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus toiminnasta vastaavalle yksikön johtajalle tai varhaiskasvatuspäällikölle. Muistutus tehdään kirjallisesti.

Näin teet muistutuksen
1. Lapsen huoltaja laatii muistutuksen kirjallisesti. 

2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.

3. Muistutus osoitetaan Pirkkalan kunnan varhaiskasvatukseen.

4. Lapsen huoltaja toimittaa muistutuksen sähköisesti varhaiskasvatus@pirkkala.fi tai postitse Pirkkalan kunta, Varhaiskasvatus, PL 1001, 33961 Pirkkala.

5. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, ole yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiasta aluehallintovirastolle.

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

Kantelu varhaiskasvatuksen toiminnasta tehdään joko aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Lisätietoa löytyy Valviran sivuilta.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"