Valitse sivu
Etusivu / Lannan varastointi

Lannan varastointi

Maatalouden ympäristönsuojelun tavoitteena on ensisijaisesti maatalouden vesistökuormituksen vähentäminen.

Maatalouden vesiensuojelu

Peltoviljelystä aiheutuva ravinnekuormitus on yksi merkittävimmistä maatalouden ympäristöhaitoista. Maatalouden vesistökuormituksen vähentämisen keinoja ovat muun muassa lannoituksen vähentäminen, kevennetyt muokkausmenetelmät, viherkesannointi, suojakaistat ja -vyöhykkeet, laskeutusaltaat ja kosteikot.

Hevostallien ympäristöasiat

Hevosten pito on lisääntynyt voimakkaasti Pirkkalassa. Samalla ovat lisääntyneet myös hevosten pidosta aiheutuvat ympäristöhaitat ja niistä tehdyt ilmoitukset Pirkkalan ympäristönsuojeluun. Ympäristönsuojelulain mukaan tallinpitäjän tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Selvilläolovelvollisuus koskee kaikkia talleja riippumatta siitä, kuinka paljon hevosia on.

Ympäristönsuojelu on panostanut viime vuosina hevosten pitäjien neuvontaan sekä tehnyt yhdessä Tampereen seudun kuntien kanssa ohjeen hevostallien ympäristöasioista. Ympäristöohje hevostalleille on tiivis tietopaketti ympäristöasioista, jotka tulee ottaa huomioon hevostenpidossa.

Nitraattiasetuksen valvonta

Valtioneuvoston asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta eli ns. nitraattiasetuksella (1250/2014) säädellään lannasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"