Valitse sivu
Etusivu / Kirkonkylän uusi koulurakennus

Kirkonkylän uusi koulurakennus

Rakennustyömaa aiheuttaa muutoksia kulkureitteihin.

Kulkureitit on kuvaan merkitty punaisilla nuolilla ja sinisellä rakennustyömaa. Kuljethan vain punaisilla merkittyjä kulkureittejä. On tärkeää noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja kulkureittejä, rakennustyömaalle meneminen on ehdottomasti kielletty!

 


Kirkonkylän kouluhanke etenee kesänkin aikana

Kirkonkylän kouluhankkeessa on edetty uuden koulurakennuksen perustustyövaiheeseen. Ensimmäisessa vaiheessa valmistellaan tulevan väestösuojan perustuksia sekä seiniä, ja kesäkuun aikana edetään muiden rakennusosien perustuksiin. Elo-syyskuussa aloitetaan kantavan betonirungon pystytys ja lokakuussa vuorossa hirsiulkoseinän asennus.

Kesän aikana työmaa toimii normaalisti. Koululaisten ollessa kesälomalla tehdään töitä myös rakennusalueen ulkopuolella (maalämpökaivojen keruuputkistojen kaivuutyöt). Loman aikana koulun pihassa liikkuessa on siis edelleen noudatettava varovaisuutta.


Vanhan koulurakennuksen purkaminen etenee

Kirkonkylän kouluhanke on siirtynyt vanhan kivikoulun sisäpurkuun. Ulkoisesti jäljellä on enää säilytettävä osuus, jonka sisätilojen muutostöitä tällä hetkellä tehdään. Tähän säilytettävään osaan sijoitetaan mm. Kirkonkylän tuleva kirjasto.
 
Työt jatkuvat ulkopuolella maanrakennustöillä ja purkujätteen siistimisellä. Maalämpökaivoja porataan tontilla koulun talviloman aikana viikolla 9. Tuolloin myös rajatun rakennusalueen ulkopuolella tulee olemaan työkoneita.

Kuvissa purettua teknisen työn luokkaa sekä rakenteilla tulevia opetustiloja. Kuvat helmi-maaliskuulta 2021. 


Vanhan koulurakennuksen purkaminen on aloitettu

Ensimmäisenä vanhasta koulurakennuksesta purettiin liikuntasali. 

Purku-urakka etenee vauhdilla liikuntasalin purkamisen jälkeen. 

Kuvat tammikuulta 2021.


Kirkonkylän alueelle rakennetaan kaksisarjainen alakoulu

Uudessa Kirkonkylän koulussa järjestetään opetusta vuosiluokilla 0-6. Perusopetuksen lisäksi koulun tiloissa toimii myös esi- ja alkuopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa. 

Tavoitteena on hyvä täyttö- ja käyttöaste rakennukselle. Tiloja voivat hyödyntää myös lähialueen asukkaat esimerkiksi liikuntakäytössä sekä harrastus-, kerho- ja kokoustiloina. Tilat ovat kaikille avoimet ja niissä on mahdollista järjestää toimintaa sekä osana koulupäivää, että sen jälkeen. Kasvu- ja oppimisympäristö on avoin ja moderni sekä tilat ovat muunneltavia. Tilat eivät muodostu perinteisistä luokkatiloista, vaan ne suunnitellaan tukemaan uudenlaista yhteisöllistä oppimiskäsitystä ja oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia.

Tavoitteena on suunnitelmallisella ja joustavalla pohjaratkaisulla mahdollistaa tiloihin luokka-asteiden perusteella solut. Esi- ja alkuopetus muodostaa yhden opiskelusolun, 3.-4. luokat toisen ja 5.-6. luokat kolmannen solun. Solujen sisällä tilat jakautuvat luokka-asteiden omiin oppimistiloihin. Yhdessä tällaisessa oppimistilassa opiskelee noin 50 oppilasta joustavissa ryhmittelyissä.

Tavoitteena on myös, että perinteisestä käytävätilasta päästään eroon ja kulkureitit otetaan osaksi oppimisympäristöä. Tämä mahdollistaa tehokkaan ja joustavan tilankäytön.

Havainnekuvia tulevasta koulurakennuksesta:

Rakennus ulkoapäin 

Piha-alue

Oppimistila

Liikuntatila


Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"

LISÄTIETOJA

Uuden koulurakennuksen purku-ja rakennustyöt kestävät noin kaksi vuotta. Valmistuminen on suunnitelmien mukaan 1/23

Purku-ja rakennusaikataulu: 
Purku- ja maanrakennustyöt 1-6/21
Perustustyöt 7/21
Rungon pystytys 8/21