Valitse sivu
Etusivu / Palvelut kotoutujalle

Palvelut kotoutujalle

Yhteystiedot

Maahanmuuttotyön työntekijöiden yhteystiedot


Oma kotoutuminen

Maahanmuuttajien kotoutumisesta säädetään lailla. ”Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä prosessia, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja jonka aikana maahanmuuttajan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnassa sekä osallisuus työ- ja elinkeinoelämässä, koulutuksessa, järjestötoiminnassa tai muussa yhteiskunnan toiminnassa syvenee ja monipuolistuu” (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023).

Kotoutuminen on yksilöllinen prosessi. Kotoutumislaissa painotetaan kotoutujan omaa roolia ja motivaatiota.

Esimerkiksi kieli, digitaidot ja oman talouden hallinta ovat tärkeä osa kotoutumista

Pirkkalan kunta

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien ja kotoutuja-asiakkaiden kotoutumisen edistämisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan kaikki palvelut (esim. sivistys ja vapaa-aikapalvelut) tukevat osaltaan kotoutumusta, ja kunta tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

  • Maahanmuuttajia palvelevat yhteispalvelupiste 9.00-16.00 (tulkkaus tarvittaessa) sekä kotoutumisen työntekijät
  • Maahanmuuttokoordinaattori Tuija Vuorela Molina 050 330 9274
  • Kotoutumisen projektityöntekijä Doaa Al Shmes 040 513 9678
  • Kotoutumisen projektityöntekijä Mikko Ylävaara 040 168 1745
  • www.pirkkala.fi/kotoutuminen

Suomen kieli

Kieli on keskeinen elementti kotoutumisessa. Iso kysymys on, millainen kielitaito on riittävä kussakin tilanteessa. Uuden kielen omaksuminen vie aikaa.

Kotoutumiseen ja kielitaidon kehittymiseen liittyy keskeisesti osallisuuden käsite. Millä tavoin maahanmuuttaja pääsee osalliseksi uuden asuinmaansa yhteisöihin ja käyttämään suomen kieltä.

Pirkkalassa suomen kielen opetusta tarjoaa kolmas sektori ja TE-palvelut.

Pirha sosiaali- ja terveyspalvelut

Pirkanmaan hyvinvointialue tuottaa Pirkkalan kunnan asukkaille sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kunta tekee hyvinvointialueen kanssa tiivistä yhteistyötä, jolla varmistetaan asiakkaalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarvittaessa.

Suomalainen yhteiskunta

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa monet palvelut järjestetään sähköisesti tai digitaalisesti, tämän vuoksi suomen kielen oppiminen on erittäin tärkeää.

InfoFinlandista löydät tarpeellista tietoa monella eri kielellä työpaikoista, opiskelusta, oleskeluluvista, asumisesta ja jokapäiväisestä elämästä Suomessa.

Asuminen

Pirkkalan kunnassa toimii monia yksityisiä yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä, jotka vuokraavat asuntoja. Kunnalla ei ole omia vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntoja löydät muun muassa vuokraovi.com ja oikotie.fi sivustoilta sekä vuokran antajien omilta sivuilta.

Kotoutumisen palvelut auttavat ja tukevat maahanmuuttajaa asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Pankkipalvelut

Maahanmuuttaja tarvitsee pankkitilin hoitaakseen omia raha-asioitaan.

Kotoutumisen palvelut neuvovat tarvittaessa pankkipalveluihin hakeutumisessa.

Migri

Maahanmuuttovirasto eli Migri huolehtii mm. maahanmuuttajien oleskeluluvista, matkustusasiakirjoista, kansalaisuusasioista, perheenyhdistämisestä ja muusta maahanmuuttajien asioihin liittyvästä toiminnasta.

Migrin palvelupiste Tampereella Hervannassa, Tekniikankatu 1 osoitteessa.

Kotoutumisen palvelut auttavat maahanmuuttajaa tarvittaessa aikavarauksissa Migriin.

DVV eli Digi- ja väestövirasto

Maahanmuuttaja voi hakea Digi- ja väestötietovirastosta henkilötunnusta ja kotikuntaa itselleen.

Kotoutumisen palvelut auttavat maahanmuuttajaa tarvittaessa aikavarauksissa DVV-virastoon.

Poliisi

Poliisi myöntää ulkomaalaiselle henkilökortin Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle. Henkilökortin avulla pystyy todistamaan oman henkilöllisyyden.

Tulkkaus

Kotoutumislaissa säädetään, että viranomaisen on kielilain mukaisesti tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä.

Pirkkalan kunnalla on käytössä tulkkipalvelut maahanmuuttajille. Useimmiten käytetään puhelintulkkausta tai mobiilitulkkausta, joskus tulkki tulee paikan päälle

Voit kysyä tulkkauksesta kotoutumisen työntekijöiltä.

Kela

Kelan kautta hoituvat lähes kaikki yhteiskunnalliset tuet (esim. asuminen ja toimeentulo). Kelan asiantuntijat neuvovat etuusasioissa palvelupisteessä ja ajan varauksella puhelinpalvelussa. Tulkkiajan saa varaamalla ajan etukäteen. Pirkkalassa on mahdollista ottaa myös etäyhteys Kelaan palvelupisteeltä. Kotoutumisen palvelut auttavat maahanmuuttajaa tarvittaessa olemaan yhteydessä Kelaan.

TE-palvelut

  • TE-palvelut tukevat maahanmuuttajaa kotoutumiseen ja työnhakuun liittyvissä asioissa.
  • TE-palvelut laativat maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelman joka ohjaa maahanmuuttajaa eteenpäin (esim. kotoutumiskoulutukseen).
  • TE-palvelut tukevat maahanmuuttajan työllistymistä, esim. palkkatuetun työn avulla.
  • Kotoutumisen palvelut auttavat maahanmuuttajaa tarvittaessa olemaan yhteydessä TE-palveluihin.

Kolmas sektori

Pirkkalassa toimii vahva kolmas sektori, joka tukee maahanmuuttajien kotoutumista.

Esimerkiksi Punainen risti tarjoaa suomen kielen opetusta, ystävätoimintaa, vaate,- huonekalu,- polkupyörähankinnat ja Pirkkalan kirkolla on torstaisin Partolassa maahanmuuttajille kohtaamispaikkatoimintaa.

Kolmannen sektorin tarjoamasta kotoutumisen tuesta löytyy lisätietoa syksyllä 2024 päivitettävästä kotoutumisohjelmasta.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"