Lepomoision omakotitontit

Hakuaika on päättänyt. Kiitos mielenkiinnostanne Pirkkalan omakotitontteja kohtaan. Saimme tonttihakemuksia hurjat 769 kappaletta. Arvonta suoritetaan tammikuun aikana.

Pirkkalan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 1.11.2021 § 310 luovuttaa Lepomoision alueelta haettavaksi korttelissa 615 tontit 1-8  ja korttelissa 616 tontit 1-7.

Asemakaava on vahvistettu vuonna 2019. Alue muodostaa selkeän kokonaisuuden ja mielenkiintoisen asuinmiljöön. Alueelle ei ole laadittu rakennustapaohjetta. Pientalotontit luovutetaan vaiheittain siten, että alue rakentuu valmiiksi kortteleittain. Rakennusoikeutta pientalotonteilla on e=0.3. AO-merkinnällä oleville tonteille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuintalon. Alueella on kunnallistekniikka valmiina. Kahdeksan (8) tonteista varataan vain pirkkalalaisille hakijoille.

Kaikki nyt luovutettavat tontit voidaan ostaa tai vuokrata. Päätös pitää tehdä hakuvaiheessa eikä sitä voi sen jälkeen muuttaa. Vuokratonteilla ei ole lunastusoikeutta eli vuokratonttia ei voi lunastaa myöhemmin itselleen. Kunnanhallitus määritti myyntihinnaksi 345 €/k-m2 ja vuosivuokraksi 3,5 % myyntihinnasta.

Alle olevasta kartasta, klikkaamalla oranssia täppää, löydät tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet sekä tonttiin liittyvät asiakirjat kuten kiinteistörekisteriotteen ja tonttikartan, sekä tontin sijainnin Lepomoision alueella.


Usein kysyttyä

8 tonttia on varattu ainoastaan pirkkalalaisille. Mitkä tontit ne ovat tai millä tavalla pirkkalalaisille menevät tontit valitaan?
Tonteista 8 on varattu vain pirkkalalaisille hakijoille. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin arvotaan 8 tonttia pirkkalalaisten kesken ja sen jälkeen kaikki hakijat samaan koriin ja sen jälkeen loput tontit arvotaan kaikkien hakijoiden kesken.

Lepomoision omakotitonttien hakuaikataulu oli ilmoitettu, mutta onko arvonta heti hakuajan jälkeen, eli onko jo päätetty milloin arvonta järjestetään, ts. milloin saa tiedon onko tonttia saanut?
Arvonnan tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty koska se riippuu saapuneiden hakemusten määrästä. Tieto tulee tontin saaneille sähköpostilla heti arvonnan suorittamisen jälkeen.

Tulevatko kaikki tontit yhteiseen arvontaan, riippumatta siitä haluaako tontin vuokrata vai ostaa?
Kaikki tontit on samassa arvonnassa riippumatta siitä, haluaako tontin vuokrata vai ostaa. 

Mitkä tontit vaativat paalutusta ja/tai massanvaihtoa?
Tonttikohtaisesti on syytä laatia tarvittavat pohjatutkimukset ja suunnitelmat pohjaoloihin ja perustustapoihin liittyen.


Tulevaisuuden tontinluovutussuunnitelmat

Pirkkalan kunnassa hyväksytyt asemakaavat, joilla omakotitontteja on tulossa luovutettaviksi lähivuosien aikana.


Alustava aikataulu luovutuksille

Lepomoision ja Huovin asemakaavan muutos ja laajennus nro 238

Tontinluovutus vuosina 2021–2023
Alueelle on tulossa Lepomoision ja Huovin alueiden jatkeeksi omaleimainen, laadukas ja turvallinen pientaloalue.


Kyöstin asemakaavan muutos nro 247

Tontinluovutus vuosina 2023–2025
Alueelle on tulossa kytkettyjä Townhouse -tyyppisiä pientaloja.


Turrin asemakaavan muutos ja laajennus nro 241, Soukonlahden alue

Tontinluovutus vuosina 2022–2026
Alueelle on tulossa kytkettyjä lamellikerrostaloja, yksittäisiä kerrostaloja sekä kytkettyjä Townhouse -tyyppisiä kaupunkipientaloja.


Tutustuminen hyväksyttyihin asemakaavoihin

Hyväksyttyihin asemakaavakarttoihin pääset tutustumaan sivun laidassa olevan linkin kautta siirtymällä Asemakaavat sivulle. Sivulla on kartta, josta klikkaamalla kaavan numeroa, saat avattua kaavakartan selosteineen pdf-muodossa.