Turrin ja Pyhäjärventien (valtatie 3) väliselle alueelle on rakentumassa uusi Soukonlahden asuinalue. Alueelle on tulossa kytkettyjä lamellikerrostaloja, yksittäisiä kerrostaloja sekä kytkettyjä Townhouse -tyyppisiä kaupunkipientaloja.

Alueen kunnallistekniikan suunnittelu on käynnissä. Katujen ja puistojen rakentaminen on alkanut kesällä 2021. Koko asuinalueen rakentumisessa kestää useita vuosia, ja alustavan aikataulun mukaisesti ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan alueelle vuonna 2023.


Liikennejärjestelyt, kadut ja puistot alueella

Liikennejärjestelyjä Naistenmatkantiellä, Soukonlahden kohdalla, parannetaan rakentamalla uusia katuyhteyksiä ja kevyen liikenteen reittejä.

Alueelle kuljetaan Naistenmatkantieltä. Soukonlahdenkaari on uuden alueen pääkatu. Sen kautta kuljetaan jatkossa myös Turrintielle ja Soukontielle. Alueen keskelle tulee Linnanpiha-niminen aukiomainen pihakatu. Uudet rakennukset sijoittuvat muurimaisesti Linnanpihan ympärille, jolloin Linnanpihasta muodostuu viihtyisä, moottoritien melulta suojassa oleva ympäristö.

Nykyisen Turrin alueen ja uuden alueen väliin jää nykyinen puistoalue. Puistoon tulee kävelyreittejä, mutta muuten puisto säilytetään nykyisen kaltaisena. Soukonlahdenpuisto jatkuu Pyhäjärven rantaan, jossa rannan suuntaisesti kulkee Pyhäjärven rantareitti. Reitin varteen tulee  leikkikenttä ja pieni pelikenttä.