Pirkkalassa kuntalaisten hyvinvointia pyritään edistämään monin tavoin ja kuntalaisia tuetaan ylläpitämään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Tältä sivulta löydät Pirkkalan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman sekä sitä täydentävät erillissuunnitelmat. Pääset myös tutustumaan vuosittain koostettavaan hyvinvointikertomukseen.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2022-2026  on hyväksyty valtuustossa 6.6.2022. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on tiivis kuvaus niistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joita kunnassa tehdään hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Tavoitteiden toteutumista ja tehtyjä toimenpiteitä arvioidaan vuosittain hyvinvointikertomuksen muodossa.

Tutustu hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan (PDF). Hyvinvointi- ja turvallisussusuunnitelma avautuu myös klikkaamalla alla olevaa kuvaa.


Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelmaa täydentävät erillissuunnitelmat

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa täydentävät lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2020-2024. Suunnitelma ohjaa kunnan toimijoita kehittämään hyvinvointia edistävää toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Toiminnassa painotetaan  monialaista yhteistyötä ja lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin monipuolista tukemista.

Tutustu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (PDF). Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma avautuu myös klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

 
 

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2021-2025

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi on lakisääteinen (vanhuspalvelulaki 5 §). Suunnitelmalla ohjataan, johdetaan ja kehitetään ikääntyneiden hyvinvointia laaja-alaisesti monialaisessa yhteistyössä kunnassa.  Tutustu suunnitelmaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2021-2025  (PDF). suunnitelma avautuu myös kuvaa klikkaamalla.

 

Pirkkalan kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2021-2022

Pirkkalan kulttuurihyvinvointisuunnitelma kartoittaa kulttuurihyvinvoinnin tilaa Pirkkalassa ja kokoaa yhteen kulttuurihyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2021-2022. Tutustu Pirkkalan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan tästä linkistä. suunnitelma avautuu myös kuvaa klikkaamalla. 

 


Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma

Pirkkalan yhteistoiminta-alueen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelmassa  kuvataan muun muassa keinot ja toimenpiteet lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseksi ja puuttumiseksi.

Tutustu lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelmaan (PDF)  ja lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohdanneen palveluketjuun (PDF). Suunnitelmat eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Suunnitelmat avautuvat myös klikkaamalla alla olevia kuvia.


Hyvinvointikertomus 2020

Hyvinvointikertomus on vuosittain tehtävä raportti, jossa tarkastellaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä kunnassa tehtyjä toimenpiteitä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteiden ja mittareiden näkökulmasta. Tutustu hyvinvointikertomukseen vuodelta 2020 (PDF). Hyvinvointikertomus avautuu myös klikkaamalla alla olevaa kuvaa.