Pirkkalassa kuntalaisten hyvinvointia pyritään edistämään monin tavoin ja kuntalaisia tuetaan ylläpitämään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Tältä sivulta löydät Pirkkalan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman, sekä sitä täydentävät erillissuunnitelmat. Pääset myös tutustumaan vuosittaiseen hyvinvointikertomukseen.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2018-2022 tukee kuntastrategian toteutumista, ja siinä painottuvat tulevaisuuden kunnan tehtävät. Hyvinvointityön tavoitteena on muun muassa yksinäisyyden torjuminen, vanhemmuuden tukeminen ja omatoimisuuden lisääminen.

Tutustu hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan (PDF). Pääset tutustumaan hyvinvointi- ja turvallisussusuunnitelmaan myö klikkaamalla alla olevaa kuvaa.


Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelmaa täydentävät erillissuunnitelmat

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa täydentävät lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2020-2024. Suunnitelma ohjaa kunnan toimijoita kehittämään hyvinvointia edistävää toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Toiminnassa painotetaan  monialaista yhteistyötä ja lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin monipuolista tukemista.

Tutustu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (PDF). Pääset tutustumaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan klikkaamalla alla olevaa kuvaa

 
  
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma

Pirkkalan yhteistoiminta-alueen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelmassa  kuvataan muun muassa keinot ja toimenpiteet lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseksi ja puuttumiseksi.

Tutustu lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelmaan (PDF)  ja lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohdanneen palveluketjuun (PDF). Suunnitelmat eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Pääset tutustumaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelmaan  ja lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohdanneen palveluketjuun klikkaamalla alla olevia kuvia


Hyvinvointikertomus 2019

Hyvinvointikertomus on vuosittain tehtävä raportti, jossa tarkastellaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä kunnassa tehtyjä toimenpiteitä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteiden ja mittareiden näkökulmasta.  Tutustu hyvinvointikertomukseen vuodelta 2019 (PDF) . Pääset tutustumaan vuoden 2019 hyvinvointikertomukseen myös klikkaamalla alla olevaa kuvaa.