Pirkkalan kuntastrategia kertoo mikä on kunnan tavoitetila ja miten toimintaa kehitetään, jotta tavoitteisiin päästään. Päätavoitteet ja niiden toteuttaminen viedään vuosittain talousarvioon, toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä.

Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2018–2022 kokouksessaan 14.5.2018. Strategia on päivitetty valtuustoryhmien yhteistyössä laatiman valtuusto-ohjelman mukaisesti. Syyskuussa 2017 allekirjoitettu valtuusto-ohjelma sisältää Pirkkalan valtuuston keskeiset kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat linjaukset.

Pirkkalan kuntastrategia 2018-2022 (PDF)

Valtuustoryhmien valtuusto-ohjelma 2018 (PDF).


Valtuusto kaudelle 2021–2025 valittiin kesäkuussa 2021. Valtuusto-ohjelma on päivitetty ja strategian päivitys on parhaillaan työn alla. 

Valtuustoryhmien valtuusto-ohjelma 2021


Strategiaa toteuttavat ja muut valtuuston hyväksymät ohjelmat

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2018-2021 ja täydentävät erillissuunnitelmat 

Asunto- ja maapoliittinen ohjelma

Luonnon monimuotoisuusohjelma 

Osallisuussuunnitelma Viiden tähden kunta