Pirkkalan kuntastrategia kertoo mikä on kunnan tavoitetila ja miten toimintaa kehitetään, jotta tavoitteisiin päästään. Päätavoitteet ja niiden toteuttaminen viedään vuosittain talousarvioon, toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä.

Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2018–2022 kokouksessaan 14.5.2018. Strategia on päivitetty valtuustoryhmien yhteistyössä laatiman valtuusto-ohjelman mukaisesti. Syyskuussa 2017 allekirjoitettu valtuusto-ohjelma sisältää Pirkkalan valtuuston keskeiset kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat linjaukset.

Pirkkalan kuntastrategia 2018-2022 (PDF)

Valtuustoryhmien valtuusto-ohjelma (PDF).

Viiden tähden kunta