Pirkkalassa toimii kaksi sähköverkkoyhtiötä

Pirkkalan kunnan alueella toimii sähköverkkoyhtiöinä Elenia Oy ja Tampereen Sähköverkko Oy. 

Toiminta-alueet

Tampereen Sähköverkkoyhtiön toiminta-aluetta on itäinen Pirkkala, eli alueet Killosta Tampereen suuntaan. Elenia Oy:n toiminta-alue kattaa alueet Killosta länteen, eli Suupalle päin.

Tarkkaa karttaa ei aluejaottelusta ole ja varman tiedon siitä, mihin toiminta-alueeseen tietty alue kuuluu, saat sähköverkkoyhtiöiltä. Tampereen Sähköverkko Oy:llä on toiminta-aluekartta, josta näkee suuntaa antavasti, missä verkkoyhtiöiden raja kulkee.