Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Pormestarin talousarvioesitys vuodelle 2021: mittavat investoinnit tuntuvat Pirkkalan kunnan taloudessa

Pirkkalan kunnan panostus lapsiin ja nuoriin jatkuu. Ensi vuoden alussa saadaan valmiiksi Soljan lastentalo. Investoinneista suurin on Kirkonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus. Koulukeskuksen ja sporttikampuksen suunnittelu etenee. Tuloksen painavat reilusti tappiolle investointien myötä tulevat poistot.

”Vaikka Pirkkalan vuosikate on hyvä, tulosta heikentävät erityisesti koulukeskuksen rakentamiseen liittyvät nykyisten koulukiinteistöjen purkamisesta aiheutuvat kertaluonteiset poistot. Tulos on ensi vuonna lähes 10 miljoonaa euroa alijäämäinen”, toteaa Pirkkalan kunnan pormestari Marko Jarva.

Soljan lastentalon toiminta pääsee alkamaan vuoden 2021 alkupuolella. Kirkonkylän koulun laajennus ja sen suojellun osan peruskorjaus pääsevät vauhtiin. Kohde valmistuu vuonna 2023. Talonrakennus vie talousarviosta 9,4 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntatekniikkaan eli esimerkiksi katujen ja vesihuollon saneeraukseen kunta käyttää 5,5 miljoonaa euroa. Maan ostoon on varattu 1,5 miljoonaa euroa. Kiinteistö Oy Pirkkalan Lautamiehen ostaminen keskustakorttelista kunnan toimitiloiksi näkyy talousarviossa arvopapereiden kohdalla. Investoinnit ovat yhteensä 19 miljoonaa euroa.

”Osana kokonaisvaltaista keskustan kehittämistä meillä on tarve saada vapaa-aikakeskuksen alueelle kunnan elinvoimaa lisääviä palveluita ja toimintaa. Sporttikampuksen toteutusvaihtoehdosta uuden koulukeskuksen läheisyyteen päättää kunnanhallitus tämän kuun lopussa. Lisäksi jatkamme Pereensaaren kehittämistä yhdessä uusien yhteistyökumppanien kanssa”, kuvaa Jarva kunnan investointivauhtia.

Investointisuma näkyy lainakannan kasvuna. Lainakannan nettolisäys on ensi vuonna 17,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa kunnalla on lainaa noin 4000 euroa asukasta kohden, kun summa vuoden 2020 lopussa on noin 3200 euroa.

Jotta investointiohjelma saadaan vietyä läpi, kunta on käynnistänyt jo aiemmin talousohjelman. Tiukka taloudenpito ja toimintamenojen kasvun hillitseminen näkyvät muun muassa siinä, että talousarvio ei sisällä yhtään täysin uutta vakanssia.

 

Talouden suunnittelussa runsaasti epävarmuustekijöitä

”Talousarvion laatiminen vuodelle 2021 on ollut tavallistakin vaativampaa, sillä talouteen vaikuttavat tällä hetkellä monet epävarmuustekijät. Merkittävimpiä haasteita ovat oman yritystonttivarantomme hiipuminen, koronaviruspandemia sekä epävarmuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja sen vaikutuksista kuntatalouteen”, Jarva toteaa.

Yritystontit ovat tuoneet Pirkkalalle mukavasti lisätuloja viime vuosina, mutta yritystonttivaranto on nyt loppumassa. Kunta onkin käynnistänyt yritystontteihin keskittyvän osayleiskaavan laatimisen kehätien läheisyyteen. Vireillä on myös Partolan osayleiskaavan muutos, jolla varaudutaan alueen monipuoliseen kehittämiseen.

Koronavirustilanne näkyy muun muassa työttömyyden kasvuna. Työttömyysaste oli Pirkkalassa 9,5 % syyskuussa 2020, kun se vuotta aikaisemmin oli 5,5 %.

Koronaviruspandemian vuoksi verotulot ovat tänä vuonna hieman pudonneet ja vaikutus näkyy vielä ensi vuonna. Pirkkalan verotulot ovat vuonna 2021 arviolta yhteensä 96,7 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan verotulot ovat 2,3 % suuremmat kuin muutostalousarviossa 2020. Kunnallisveroprosentti 20,50 ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan valtuuston 9. marraskuuta tekemän päätöksen mukaisesti.

Valtionosuudet ovat yhteensä arviolta 16,8 miljoonaa euroa vuonna 2021. Pudotusta on 9,7 % vuoden 2020 muutostalousarvioon verrattuna. Suurehkoa pudotusta selittävät vuoden 2020 valtionosuuksien sisältämät koronatuet.

 

Poikkeuksellisen alijäämäinen tilikausi

Käyttötalouden ulkoiset toimintatulot vähenevät 0,4 prosenttia. Ulkoiset toimintamenot kasvavat 4,3 prosenttia. Vuosikate on positiivinen, noin 2,2 miljoonaa euroa. Talousarvio on Pirkkalan kunnan viime vuosien ylijäämäisiin talousarvioihin nähden poikkeuksellinen, sillä alijäämää on lähes 10 miljoonaa euroa. Kertapoistojen osuus on noin 3 miljoonaa euroa.

Pirkkalan asukasluvun kasvu jatkuu. Väestö kasvaa arviolta 400 asukkaalla vuonna 2021, jolloin kasvua on 2 prosenttia. Vuoden lopussa asukkaita on arviolta 20 368. Arvio perustuu kunnan omiin laskelmiin ja toteutuneeseen kehitykseen.

Pirkkalan kunnanhallitus käsittelee pormestarin talousarvioesityksen 16. marraskuuta. Valtuusto päättää talousarviosta 7. joulukuuta.

 

Liitteet

Pirkkalan talousarvio 2021-2023, pormestarin esitys 
Pirkkalalan talousarvio 2021, pormestarin PowerPoint-esitys medialle

 

Lisätiedot

Marko Jarva
pormestari
044 486 1111
marko.jarva@pirkkala.fi

Petri Lätti
talousjohtaja
050 413 4019
petri.latti@pirkkala.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"