Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Pirkkalan pormestarin talousarvioesitys vuodelle 2023

Sote-uudistuksen kutistama talousarvio lupaa rahaa koulujen, vapaa-aikapalvelujen ja uusien asuinalueiden kehittämiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutukset näkyvät monin tavoin vuoden 2023 talousarviossa. Kunnan mittavien investointien toteutus edellyttää kestävän kehityksen mukaista kasvua. Toteutusvaiheessa ovat Kirkonkylän koulu, Pirkkala-kampus, Soukonlahden sekä Soljan asuinalueet ja suunnittelussa vapaa-aikakeskuksen laajennus.

”Vuoden 2023 talousarviosta tekee historiallisen se, että siitä puuttuvat ensi kertaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen menot ja tulot sote-uudistuksen voimaantulon myötä. Vaikka talousarvio kutistuu merkittävästi, kunnan on kuitenkin selvittävä isoista investoinneista ja poistoista. Onneksi kunnan kasvu näyttää jatkuvan vankkana ja verotulot ovat kehittyneet suotuisasti”, toteaa Pirkkalan pormestari Marko Jarva.

”Kunnan rooli muuttuu sote-uudistuksen myötä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää toimivaa yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Tähän varaudumme muun muassa uusilla vakansseilla. Kaikkiaan talousarvio sisältää 16 uutta vakanssia, joista 11 on ollut aiemmin määräaikaisesti täytettyjä.”

Koulujen ja katujen rakentaminen jatkuu

Pirkkalan kunnan investointimenot ovat ensi vuonna yhteensä 16,7 miljoonaa euroa. Summasta talonrakennukseen kuluu 7,7 miljoonaa euroa ja yhdyskuntatekniikkaan 5,9 miljoonaa euroa. Kirkonkylän koulun arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2023. Pirkkala-kampuksen rakentaminen jatkuu, ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2024. Vapaa-aikakeskuksen laajennushanke etenee toteutussuunnittelulla ja toteutuksen valmistelulla. Yhdyskuntatekniikan suurimpia investointikohteita ovat Soukonlahden ja Soljan alueiden katujen ja puistojen pintarakennetyöt. Myös Pereensaaren puiston rakentamista jatketaan.

”Maanmyyntitulojen ennakoidaan toteutuvan ensi vuonna vuotta 2022 pienempinä. Elinkeinotonttien kysyntä on suurta, mutta myyntitulot vähenevät hetkellisesti ensi vuoden jälkeen, koska luovutuskelpoisia tontteja ei enää ole. Uutta myytävää saamme toteutettua vasta kun kehätien eteläpuolinen osayleiskaava valmistuu”, pormestari Jarva kertoo.

Asumisen tonteista saadut maanmyyntitulot laskevat, vaikka tonttien luovutusmäärä pysyy korkeana. Tämä johtuu siitä, että kunnan Asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa on linjattu, että vuokratonttien osuus luovutetuista kerros- ja rivitalotonteista on noin 75 prosenttia. Tämä nostaa kunnan saamaa vuokratulokertymää, mikä parantaa kunnan taloudellista tilannetta pitemmällä aikavälillä. Omakotitalotontteja valmistuu luovutukseen ensi vuonna Lepomoisiosta. 

”Alkuvuodesta 2023 valmistuu Tampereen kaupungin kanssa yhdessä valmisteltu raitiotien hankesuunnitelma välille Suuppa – Linnainmaa. Valtuusto päättää ensi vuonna mahdollisesta raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä, millä on ratkaiseva merkitys kunnan tulevaisuudelle”, Jarva toteaa.

Ensi vuoden tuloveroprosentti on 7,86

Työllisyystilanne on edelleen parantunut. Työttömyysaste oli Pirkkalassa 5,6 prosenttia elokuussa 2022, kun se vuotta aikaisemmin oli 6,8 prosenttia.

Pirkkalan verotulot ovat vuonna 2023 arviolta yhteensä 58,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan verotulot ovat 43,4 prosenttia pienemmät kuin talousarviossa 2022. Lasku johtuu sote-uudistuksen veroprosenttileikkauksesta. Valtuusto määräsi 24. lokakuuta vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 7,86. Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan lain mukaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Kunnan lainakanta pienenee hieman. Vuoden 2023 lopussa lainaa arvioidaan olevan noin 4000 euroa asukasta kohden.

Tilikaudesta tulossa 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Sote-uudistuksen vaikutukset näkyvät selvästi käyttötaloudessa. Kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, kunnalta poistuu niihin kohdistuvia menoja, mutta myös suuri määrä tuloja. Ulkoiset toimintatulot pienenevät 65,3 prosenttia ja ulkoiset toimintamenot 51,4 prosenttia. Vuosikate on positiivinen, noin 13,5 miljoonaa euroa. Tilikaudesta odotetaan 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäistä. Suunnitelman mukaiset poistot ovat noin 10,6 miljoonaa euroa.

Pirkkalan asukasluvun kasvu jatkuu voimakkaana. Väestö kasvaa arviolta noin 550 asukkaalla eli noin 2,7 prosenttia vuonna 2023. Vuoden lopussa asukkaita on arviolta 21 086. Arvio perustuu kunnan omiin laskelmiin ja toteutuneeseen kehitykseen.

Pirkkalan kunnanhallitus käsittelee pormestarin talousarvioesityksen 31. marraskuuta. Valtuusto päättää talousarviosta 14. marraskuuta.

Liitteet

Pirkkalan talousarvio 2023 ja talousssuunnitelma 2023–2025, pormestarin esitys

Lisätiedot


Marko Jarva

pormestari
044 486 1111
marko.jarva@pirkkala.fi

Tommi Ruokonen
talousjohtaja
040 133 5652
tommi.ruokonen@pirkkala.fi

 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"