Strategia

Parempien palvelujen koti – Pirkkalan kuntastrategia 2014–2018

Pirkkalan kuntastrategia kertoo mikä on kunnan tavoitetila ja miten toimintaa kehitetään, jotta tavoitteisiin päästään. Päätavoitteet ja niiden toteuttaminen viedään vuosittain talousarvioon, toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä.

Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2014–2018 kokouksessaan 9.12.2013. Strategia on päivitetty keväällä 2013 tehdyn uuden hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Pirkkalan kunnan visio 2018

Olemme elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja.

Tavoitteet

  • Aktiivinen elinkeinopolitiikka
  • Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
  • Hyvin toimiva kunta

Strategiaohjelmat

Kuntastrategian tueksi on laadittu seitsemän ohjelmaa, jotka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 20.2.2012.

Elinkeinopoliittinen ohjelma, Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma, Maapoliittinen ohjelma, Kulttuuriympäristöohjelma ja Viheralueohjelma ilmentävät luottamushenkiöiden asettamia toimintatavoitteita.

Elinkeinopoliittinen
ohjelma
Henkilöstö- ja työ-
hyvinvointiohjelma
Maapoliittinen
ohjelma
Kulttuuriympäristö-
ohjelma
Viheralueohjelma

Toimintamallien ja palvelujärjestelmien kehittämishanke sekä Tietojohtamisjärjestelmä on puolestaan luotu parantamaan kunnan työtapoja.

Toimintamallien ja
palvelujärjestelmien
kehittämishanke
Tietojohtamis-
järjestelmä