Strategia

Pirkkalan kuntastrategia kertoo mikä on kunnan tavoitetila ja miten toimintaa kehitetään, jotta tavoitteisiin päästään. Päätavoitteet ja niiden toteuttaminen viedään vuosittain talousarvioon, toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä.

Valtuusto hyväksyi Pirkkalan päivitetyn kuntastrategian vuosille 2018–2022 kokouksessaan 14.5.2018. Strategia on päivitetty valtuustoryhmien yhteistyössä laatiman valtuusto-ohjelman mukaisesti. Syyskussa 2017 allekirjoitettu valtuusto-ohjelma sisältää Pirkkalan valtuuston keskeiset kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat linjaukset.

Missio

Yhdessä Pirkkalan parhaaksi

Visio

Viiden tähden kunta

Toimintaperiaatteet

Kestävä kehitys
Korkea laatu
Tahto uudistua

Tavoitteet

Työ
Kehitämme houkuttelevimman työpaikka-alueen

Talous
Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen

Ympäristö
Luomme monimuotoisen elinympäristön

Hyvinvointi
Tuemme kaikkien kuntalaisten hyvinvointia

Asenne
Tarjoamme ensiluokkaisen palvelukokemuksen

 

Strategiaohjelmat

Valtuusto poisti 14.5.2018 voimasta valtaosan vuosien 2014–2018 kuntastrategian tueksi laadituista ohjelmista, jotka edellinen valtuusto hyväksyi 20.2.2012. Voimassa eivät enää ole Elinkeinopoliittinen ohjelma, Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma, Kulttuuriympäristöohjelma, Tietojohtamisjärjestelmä, Toimintamallienja palvelujärjestelmien uudistaminen sekä Viheralueohjelma. Voimassa on vielä Maapoliittinen ohjelma.