Strategia

Pirkkalan kuntastrategia kertoo mikä on kunnan tavoitetila ja miten toimintaa kehitetään, jotta tavoitteisiin päästään. Päätavoitteet ja niiden toteuttaminen viedään vuosittain talousarvioon, toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä.

Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2018–2022  kokouksessaan 14.5.2018. Strategia on päivitetty valtuustoryhmien yhteistyössä laatiman valtuusto-ohjelman mukaisesti. Syyskussa 2017 allekirjoitettu valtuusto-ohjelma sisältää Pirkkalan valtuuston keskeiset kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat linjaukset.

 


Strategiaohjelmat

Valtuusto poisti 14.5.2018 voimasta valtaosan vuosien 2014–2018 kuntastrategian tueksi laadituista ohjelmista, jotka edellinen valtuusto hyväksyi 20.2.2012. Voimassa eivät enää ole Elinkeinopoliittinen ohjelma, Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma, Kulttuuriympäristöohjelma, Tietojohtamisjärjestelmä, Toimintamallienja palvelujärjestelmien uudistaminen sekä Viheralueohjelma. Voimassa on vielä Maapoliittinen ohjelma.