Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Nuolialan koulun yleinen taidekilpailu

Pirkkalan kunta kutsuu pirkanmaalaisia kuvataiteilijoita tai taiteen kentällä työskenteleviä ottamaan osaa Pirkkalan kunnan Nuolialan koulun yleiseen taidekilpailuun.

Pirkkalan kunta rakennuttaa parhaillaan Nuolialan koulun laajennusosaa. Yhtenäiskoulu aloittaa 1.8.2019, jonka jälkeen Nuolialan koulussa opiskelee oppilaita vuosiluokilla 0-9. Lisäksi koulurakennuksessa on kirjasto ja nuorisotilat. Iltaisin ja viikonloppuisin koulurakennuksessa on laajaa harrastustoimintaa.

Taidekilpailuun osallistuvilla on mahdollisuus tutustua valmistuviin tiloihin. Infotilaisuus järjestetään koulun ruokasalissa 11.1.2019 klo 14 alkaen osoitteessa Kouluportinkuja 5, 33950 Pirkkala.

Kilpailutehtävä

Kilpailun tarkoituksena on löytää teos tai moniosainen teoskokonaisuus, joka on pysyvä ja paikkasidonnainen teos Nuolialan koulussa. Teoksen halutaan vahvistavan koulurakennuksen identiteettiä oppimis- ja kohtaamispaikkana sekä tuovan iloa ja uusia näkökulmia koululaisille ja tilojen muille käyttäjille arjen keskellä. Valittavan teoksen tulisi tukea kunnan strategian (liitteenä) tavoitteita, toimintaperiaatteita ja keinoja.

Kilpailuehdotuksen voi suunnitella koulun lukuisiin tiloihin, teos voi esimerkiksi olla kaksi- tai kolmiulotteinen ripustettava teos aulassa tai portaikossa, seinämuraali julkisivussa tai veistos koulun piha-alueella.

Teoksen tai teoskokonaisuuden tulee valmistua 1.8.2019 mennessä.  

Teoksesta tai teoskokonaisuudesta maksettava kokonaiskorvaus on 25 000 euroa. Taideteos tulee suunnitella siten, että se voidaan toteuttaa annetun määrärahan puitteissa.

Kustannusarvioon sisältyvät kaikki taideteoksesta aiheutuneet kulut alkaen sen suunnitteluun ja valintaan liittyvistä kokouksista taiteilijan palkkioon, teoksen materiaaleihin ja teoksen asennukseen. 

Pirkkalan kunta päättää erikseen taideteosten hankkimisesta ja tekee erillisen sopimuksen taiteilijan kanssa. Taiteilijavalinta tehdään kilpailuehdotuksiin pohjautuvan arvioinnin perusteella, jonka jälkeen toteutuksesta laaditaan erillinen sopimus tilaajan (Pirkkalan kunta) ja taiteilijan kesken.

Taidehankinnan mahdolliset sijaintipaikat

Taidehankinnan mahdolliset sijaintipaikat ovat alue ulko-oppimistilan vieressä, ensimmäisen kerroksen kokoontumisportaikko, toisen kerroksen korkea aula ja sisäpihan julkisivu. Tutustu kuvagalleriaan

Kilpailuaika

Taiteilija tai työryhmä osallistuu kilpailuun kilpailuehdotuksella, jossa kuvataan teos sekä visuaalisesti (piirustukset, malli, mallinnuskuvat, tarvittava tila tms.) että kirjallisesti (teostiedot, materiaalit ja työtavat). Materiaali voi olla sähköisessä muodossa.

Kilpailuehdotukset tulee jättää määräaikaan mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunnan kirjaamo, Suupantie 6C, 33960 Pirkkala, kirjaamo(at)pirkkala.fi.

Kilpailuaika päättyy 30.1.2019 klo 15, jolloin kilpailuehdotusten tulee olla perillä. (Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.)

Arvosteluperusteet

Kilpailun valittavan teoksen valitsee valitsijaraati. Valinnassa kiinnitetään huomiota kuinka kilpailutehtävän tavoitteet toteutuvat, miten teos muodostuu osaksi tilaa tai ympäristöä ja mikä on teoksen sanoma ja sisältö. Teoksen huollettavuuteen kiinnitetään myös huomiota.

Valitsijaraati

Valitsijaraadin muodostavat Pirkkalan kunnan nimeämänä:

puheenjohtajana opetuspäällikkö Mika Luukkanen
vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi
kulttuurituottaja Tiina Kuivalainen
kulttuurikoordinaattori Juha Koivisto
rehtori Teemu Keronen (sihteeri)
kaksi Nuolialan koulun henkilökunnan edustajaa
kolme Nuolialan koulun oppilasedustajaa
Arkkitehti Jukka Kankaanpää
Museoamanuenssi Marja-Liisa Linder

Lisätietoa koulun laajennusosasta

https://www.pirkkala.fi/palvelut/asuminen/rakennuttaminen/nuolialan-koulun-laajennus/

Aikataulu

Kilpailuaika 14.12.2018–30.1.2019 klo 15
Voittaja valitaan 22.2.2019
Teoksen ripustaminen/kokoaminen/ tms koulun tiloissa on mahdollista 1.5.2019 alkaen.
Teoksen tai teoskokonaisuuden tulee valmistua 1.8.2019 mennessä. 

Lisätiedot

opetuspäällikkö Mika Luukkanen, 040 167 7902
rehtori Teemu Keronen 040 8062376
sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Liitteet

Pirkkalan kunnan strategia

Katselmukssa esitetyt kysymykset

  • Montako luonnosta kilpailija voi tehdä? Kilpailuun voi osallistua 1-5 luonnoksella.
  • Mikä on luonnosten mittakaava? Kilpailun järjestäjällä ei ole tässä kohtaa tarvetta määritellä mittakaavaa.
  • Mikä on kokoontumisportaikon seinien koko? Kokoontumisportaikon valkoisen seinän koko on leveys 475 cm ja kork 275 cm.
  • Voiko teoksia kiinnittää seiniin? Voi, kun kiinnitysvälineet ovat oikeat.
  • Voiko teosta kiinnittää 2. kerroksen lattiaan? Voi, mikäli käytössä on työkalut, jotka eivät riko laattaa.
  • Voiko teoksessa olla kasveja? Kasveja voi olla, kunhan ne eivät ole myrkyllisiä eivätkä aiheuta ongelmia sisäilmaan.
  • Voiko kilpailuun osallistua nimimerkillä? Kilpailuun osallistutaan omalla nimellä.
  • 2. kerroksen aulan korkean osan akustoivan rimoituksen koko on: kork 4989 mm  lev 3452 mm
  • Huomiona järjestäjän puolella esitettiin, että 1.krs. portaikon alue nimetään Jouko Turkan mukaan

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"