Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Vastaa kyselyyn ja vaikuta jalankulun ja pyöräliikenteen edistämiseen Pirkkalassa

Pirkkalan kunta on käynnistänyt kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimisen. Suunnitelma on saanut valtionavustusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Laadittavassa edistämisohjelmassa asetetaan tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn edistämistyölle, määritetään pyöräliikenteen tavoiteverkko ja jalankulkupainotteiset alueet sekä laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma kävelyn ja pyöräilyn suosion lisäämiseksi. Ohjelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ohjaavat paitsi niistä saatavat monitahoiset hyödyt, myös valtion tasolta tuleva ohjaus. Valtakunnallisesti ja seudullisesti on sitouduttu päästöjen vähentämiseen sekä kestävien kulkumuotojen määrien kasvattamiseen. Tieliikennelaki muuttui 1.6.2021 ja se korostaa entistä enemmän kävelyn ja etenkin pyöräilyn asemaa liikkumismuotona. Edistämisohjelma toteuttaa osaltaan Pirkkalan kunnan strategian päämääriä edistää kestävän ja laadukkaan yhteiskuntarakenteen toteutumista ja kehittää viisasta ja turvallista liikkumista. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa otetaan huomioon myös raitiotien mahdollinen laajeneminen Pirkkalaan ja sen tuomat mahdollisuudet kävelylle ja pyöräilylle.

Asukkaiden ja Pirkkalassa liikkuvien näkemyksiä kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta ja kehittämistarpeista halutaan selvittää verkkokyselyllä. Kyselyn avulla haetaan myös ideoita kehittämistoimenpiteisiin. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia ja siihen voi vastata 31.3.2024 saakka.

Asukaskysely Pirkkalan kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä

Kiitos osallistumisestasi!

Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta antavat:
Liikenneinsinööri Joonas-Petteri Kallonen
joonas-petteri.kallonen@pirkkala.fi

Projektipäällikkö, AFRY Finland Oy
Laura Mansikkamäki
laura.mansikkamaki@afry.com

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"