Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Pirkkalaan perustettiin eläkeläisneuvosto vuonna 2003, mikä 1.7.2014 lukien muuttui vanhusneuvostoksi.

Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntyneitä koskevissa asioissa. Neuvosto on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä koskevissa asioissa.


Vanhusneuvoston jäsenet 2017 - 2021

Jussila Reino (puheenjohtaja, varalla Sarkola Pirjo)
Lahtinen Anna-Maija (varapuheenjohtaja, varalla Holmroos Kaarina)
Ahlstedt Heikki (varalla Virtanen Pirjo-Riitta)
Hulkkonen Leena (varalla Saksala Antero)
Lassinaro Matti (kuntalaisjäsen, varalla Valaja Leena)
Mäntysaari Topi (varalla Rastas Lea)