Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Tule keskustelemaan Pirkkalan ja Linnainmaan suunnan raitiotiesuunnitelmista

Tampereen raitiotielinjalle 1 suunnitellaan jatkoa linja-autoasemalta Härmälään ja Pirkkalaan sekä keskussairaalta Linnainmaalle. Vaihtoehtoisia ratkaisuja on tarkasteltu erityisesti Partolan ja Linnainmaan vaihtopysäkeistä, Alasjärven länsipuolella sekä Teiskontien (valtatie 12) ja itäisen kehätien (valtatie 9) ylityksissä. Lisäksi on suunniteltu Heikkilänkadun varteen sijoittuvaa varikkoa. Tarkentuneista suunnitelmista pyydetään palautetta kaikille avoimissa työpajoissa.

 

Avoimet työpajat huhtikuussa

Pirkkalan suunnan työpaja järjestetään keskiviikkona 6.4.2022 klo 17–19.30 Nuolialan koulun ruokalassa. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään to 31.3.2022 hankesivuilla.

Linnainmaan suunnan työpaja järjestetään maanantaina 11.4.2022 klo 17–19.30 Linnainmaan koulun ruokalassa. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään ti 5.4.2022 hankesivuilla.

 

Partolan ja Linnainmaan vaihtopysäkkien suunnittelu etenee

– Keskeisten vaihtopysäkkien suunnittelussa tavoitteena on sujuva ja turvallinen vaihto kulkuneuvosta toiseen, raitiotien sujuva liikennöinti sekä tulevan kaupunkiympäristön tavoitteet ja kaupunkikuva huomioiva ratkaisu, kertoo kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen Tampereen Raitiotie Oy:ltä.

Sidosryhmien ja asiantuntijoiden työryhmissä on tutkittu vaihtoehtoja sekä Partolan että Linnainmaan vaihtopysäkeillä. Lisäksi Pirkkalan Suupan vaihtopysäkkien suunnittelu jatkuu tiiviissä yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen kanssa.

 

Alasjärven länsipuoliselle alueelle laaditaan vaihtoehtoisia ratalinjauksia

Tampereen kaupunki on käynnistänyt Alasjärven länsipuoliselle alueelle maankäytön vaihtoehtovertailun. Sitä varten laaditaan myös raitiotielle vaihtoehtoisia ratalinjauksia, joiden vaikutuksia tarkastellaan erityisesti raitiotien liikennöintinopeuden ja raitiotiekadun poikkileikkauksen kannalta.

 

Linnainmaan suunnalla valtateiden ylittäville silloille on vertailtu vaihtoehtoja

Teiskontien (valtatien 12) ylittävästä sillasta on kehitetty kaksi sijainniltaan vaihtoehtoista ratkaisua. Siltavaihtoehtoja vertaillaan mm. Alasjärven eteläpuolisten alueiden luontokohteiden, seudullisen pyöräliikenteen pääreitin, kaupunkikuvan, Teiskontien tiealueen ja johtosiirtotarpeiden kannalta. Raitiotie ylittäisi Tampereen itäisen kehätien (valtatie 9) Heikkilänkadulla olevan nykyisen sillan pohjoispuolelle rakennettavaa uutta siltaa pitkin. Lisäksi tarkastellaan Heikkilänkadun varikkotoimintojen järjestelyjä.

 

Vaihtopysäkkien ja valtateiden ylittävien siltojen ratkaisuista päätetään huhtikuussa

Tampereen kaupunginhallitus ja Pirkkalan kunnanhallitus päättävät huhtikuussa aineistosta, jossa on mukana esitys hankesuunnitelman vaihtoehtoasetelmasta ja sen aikana laadittavien vaikutusarviointien periaatteista, esitykset Linnainmaan ja Partolan vaihtopysäkkien sekä valtateiden ylitysten ratkaisuista sekä esitys Heikkilänkadun varikkotoimintojen toteutusperiaatteesta.

 

Alustavia katusuunnitelmaluonnoksia esitellään syksyllä 2022

Raitiotien alustavat katusuunnitelmaluonnokset valmistuvat syksyllä 2022, jolloin niitä esitellään yleisötilaisuuksissa ja niistä kerätään palautetta karttakyselyllä. Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2023. Sen jälkeen Tampereen ja Pirkkalan valtuustoilla on mahdollisuus päättää mahdollisesta raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä.

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset työpajoihin hankesivuilta

tampereenratikka.fi/suunnittelu/pirkkala-linnainmaa/

 

 

Lisätietoja

Tampereen Raitiotie Oy
Kehityspäällikkö
Ville-Mikael Tuominen
puhelin +358 50 343 0700
sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Pirkkalan kunta
Yhdyskuntajohtaja
Jouni Korhonen
puhelin +358 50 512 3981
sähköposti etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"