Tiedot päivitetty 20.1.2021

Lisätiedot uusimmista rajoituksista.


Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta korkeintaan 10 henkilön ryhmissä

Pirkkalan kunnan tiloissa alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta sallitaan korkeintaan 10 hengen ryhmissä 11.1.-8.2. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Toiminnassa on noudatettava hygienia- ja turvaohjeita. Vuorojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa, että oman ryhmän osallistujat noudattavat kaikkia ohjeistuksia tilojen käytössä.

 • Lasten ja nuorten harjoitukset tulee järjestää niin, että joukkueiden kohtaamiset minimoidaan.
 • Lasten harrastuksissa vanhemmat eivät odota lapsiaan sisätiloissa ja joukkueiden mukana ovat vain välttämättömät toimihenkilöt.
 • Maskin käyttöä suositellaan kaikissa tilanteissa liikuntasuorituksen ulkopuolella yli 12-vuotiaille.
 • Harrastustoimintaan osallistujat on oltava toiminnan järjestäjällä tiedossa, ei siis vapaata osallistumista.
 • Ryhmän koko ohjaajat mukaan lukien korkeintaan 10 henkilöä.
 • Jos salin voi jakaa osiin, kuten esim. Pirkkalan vapaa-aikakeskuksella tai Nuoliala-keskuksella, niin jokaisella salin lohkolla voi kullakin olla erikseen eri kymmenen hengen porukka.
 • Pukuhuoneiden käyttö tulee minimoida. Pukuhuoneiden osalta tulee huomioida, että niissäkin säilytetään sama 10:n hengen rajoitus ja että eri ryhmät eivät käytä pukuhuoneita yhtä aikaa, vaan vain oman ryhmän kesken.

Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutapahtumat ja aikuisten harrastustoiminta kuntien sisäliikuntatiloissa on toistaiseksi kielletty, ellei ole kyse poikkeuksena mainitusta ammattilaisurheilusta.

Pirkkalan vapaa-aikakeskus on suljettuna julkiselta käytöltä toistaiseksi - ohjeistus vuorojen käyttöön

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet sekä sallitut alle 20-vuotiaiden vuorot korkeintaan 10 henkilön ryhmissä on mahdollista pitää vapaa-aikakeskuksella vain erikseen sopimalla noudattaen lasten- ja nuorten harrastetoiminnan ohjeistusta sekä alla olevaa vapaa-aikakeskusta koskevaa lisäohjeistusta. Vapaa-aikakeskuksella tulee noudattaa hygienia- ja turvaohjeistuksia ja rakennuksessa on maskisuositus.

Kaikki yhdessä toimien voimme minimoida eri ryhmien turhat kohtaamiset tiloissa ja tehdä tilojen käytön mahdollisimman turvalliseksi kaikille. Vuorojen vastuuhenkilöt vastaavat oman ryhmän tilojen käytöstä ja että ohjeita noudatetaan.

Pirkkalan vapaa-aikakeskus on suljettu, eikä rakennukseen pääse vapaasti sisälle. Asiakkaita varten ei ole jatkuvaa päivystystä, vaan vuorojen käyttö tulee aina sopia etukäteen. Asiakaspalvelu ja tilavarauspalvelu palvelevat sähköpostitse ja puhelimitse.

 • Erikseen sovitut vuorot ovat voimassa vahvistusten mukaisesti. Muistathan aina varata riittävän ajan, sillä kaikissa kunnan tiloissa vuorojen käyttö on aina oman varausajan puitteissa.
 • Sovituille vuoroille kuitenkin pääsee jo 10 minuuttia ennen vuoron alkamista sujuvan vuoronvaihdon mahdollistamiseksi.
 • Koska rakennuksessa kaikki oleskelu on kielletty kannattaa vuoroille saapuminen ja poistuminen ohjeistaa jokaiselle ryhmän jäsenelle hyvin täsmälliseksi. Oman vuoron jälkeen rakennuksesta on poistuttava viipymättä.

Lisätiedot Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelusta.


Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus jatkuu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2021 päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty 8.2.2021 saakka. Avi suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. THL suosittaa lisäksi, että kaikilla alueilla suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja henkilömäärien rajoituksia ja varotoimia, joita sovelletaan julkisiin kokoontumisiin.

Jokaisen tilaisuuden järjestäjän tulisi harkita onko pieniäkään kokoontumisia todella tarpeellista järjestää. Tilavarauksia suositellaan siirrettävän myöhäisemmäksi koronatilanteesta johtuen.

Pienemmissäkin tilaisuuksissa suositellaan käytettävän maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.


Saunat suljettu toistaiseksi

 • Reipin ja Kranstolpan saunojen vuokrauskäyttö on peruttu
 • Reipin saunan yleiset saunavuorot ovat tauolla

Lisätiedot Reipin saunastaUrheilukenttävuorojen haku kesälle 2021 alkaa 4.1.

Lisätiedot urheilukentistä ja hakulomake.

 


Takaisin Tilavaraukset-sivulle