Päivitetty 30.3.2021

Sairaanhoitopiirin ajankohtaiset rajoitukset ja suositukset

Pirkkalan kunnan koronatilanne

Kaikessa toiminnassa tulee noudattaa hygienia- ja turvallisuusohjeita. Vuorojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa, että oman ryhmän osallistujat noudattavat kaikkia ohjeistuksia. Tarpeettomat vuorot tulee aina perua viipymättä toimitilojen käyttösääntöjen mukaisesti.


Kokoontumisrajoitukset jatkuvat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.3.2021 päätöksen, jonka mukaisesti kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on edelleen kielletty aikavälillä 1.4.–30.4.2021. Päätös on jatkoa 31.3. päättyvälle rajoitusajalle.

Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. Aluehallintovirasto velvoittaa varmistamaan, että tiloja käyttäessä osallistuvat henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Enintään kuuden hengen pakollisia kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi sekä tartuntatautilain kohtaa 58c, jonka mukaan asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta ja pintojen puhdistusta tehostetaan. Tilojen käytön yhteydessä tilan varaaja on vastuussa ohjeiden noudattamisesta ja toteuttamisesta sekä tarvittavan tarpeiston hankkimisesta tilaisuuteen esim. käsidesit jne.

THL suosittaa yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja henkilömäärien rajoituksia ja varotoimia, joita sovelletaan julkisiin kokoontumisiin.Harrastustoiminta Pirkkalan kunnan tiloissa

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä ja Pirkkalan häiriötilanteen johtoryhmä linjasi 30.3., että kaikenikäisten lasten ja nuorten harrastustoiminta suositellaan pidettävän tauolla ainakin 18.4. asti.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta sisätiloissa

Kaikki lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa, jossa on mukana enemmän kuin yksi henkilö, keskeytetään ajalle 16.3.-18.4.

Aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa

Kaikki aikuisten liikuntaryhmät tulee pitää tauolla toistaiseksi, vähintään 18.4. saakka, pois lukien:

 • lääkinnällinen ja vastaava kuntouttava toiminta
 • OKM:n määritelmän mukainen ammattilais- ja maajoukkueurheilu

Muu kuin liikuntaan liittyvä aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytettynä sisätiloissa 18.4.asti, ellei harrastustoimintaa voida toteuttaa etäyhteyksillä.

Ottelut ja kilpailutapahtumat

Kaikki kilpailu- ja ottelutapahtumat sisätiloissa on toistaiseksi kielletty, ellei ole kyse poikkeuksena mainitusta ammattilaisurheilusta.

Poikkeukset harrastetoiminnassa koskevat sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvaa ammattilaisurheilua OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoimintaa sekä Olympiakomitean tukiurheilijoiden ja OKM:n apurahaurheilijoiden urheilua.

Poikkeuksena sallitussa harrastustoiminnassa tulee huomioida turvalliset toimintatavat ja hygieniaohjeistukset

 • Eri käyttäjäryhmien kohtaamiset tulee minimoida.
 • Ryhmien mukana voi olla vain välttämättömät toimihenkilöt.
 • Maskin käyttöä suositellaan kaikissa tilanteissa yli 12-vuotiaille muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana.
 • Harrastustoimintaan osallistujat on oltava toiminnan järjestäjällä tiedossa mahdollista jäljitystyötä varten. Käyttövuoroilla ei siis voi olla vapaata osallistumista.
 • Pukuhuoneiden käyttö tulee minimoida. Pukuhuoneiden osalta tulee huomioida, että eri ryhmät eivät käytä pukuhuonetta yhtä aikaa, vaan vain oman ryhmän kesken.


Harrastetoiminta ulkotiloissa

Ulkona toteutettavissa harrasteissa tulee noudattaa OKM/THL turvaohjeistusta.

Pirkkalan vapaa-aikakeskus on suljettuna julkiselta käytöltä toistaiseksi - ohjeistus vuorojen käyttöön

Vain poikkeuksena mainitut OKM:N määritelmän mukaiset harjoittelu- ja kilpailuvuorot on mahdollista pitää vapaa-aikakeskuksella. Vuorojen käytöstä tulee sopia aina etukäteen noudattaen harrastetoiminnan ohjeistuksia sekä tätä vapaa-aikakeskusta koskevaa lisäohjeistusta. Vapaa-aikakeskuksella tulee noudattaa hygienia- ja turvaohjeistuksia ja rakennuksessa on maskisuositus. Vapaa-aikakeskuksella ei käy maksuvälineenä käteinen tällä hetkellä.


Kaikki yhdessä toimien voimme minimoida eri ryhmien turhat kohtaamiset tiloissa ja tehdä tilojen käytön mahdollisimman turvalliseksi kaikille. Vuorojen vastuuhenkilöt vastaavat oman ryhmän tilojen käytöstä ja että kaikkia ohjeita noudatetaan.

Pirkkalan vapaa-aikakeskus on suljettu julkiselta käytöltä, eikä rakennukseen pääse vapaasti sisälle. Asiakkaita varten ei ole jatkuvaa vuoropäivystystä, vaan vuorojen käyttö tulee aina sopia etukäteen. Vuorokyselyissä Tilavarauspalvelu palvelee vain sähköpostitse ja puhelimitse.

 • Erikseen sovitut käyttövuorot ovat voimassa vahvistusten mukaisesti. Muistathan aina varata riittävän ajan, sillä kaikissa kunnan tiloissa vuorojen käyttö on aina oman varausajan puitteissa.
 • Vuorolle tulee saapua aikaikkunassa, joka alkaa 10 minuuttia ennen vuoron alkua ja päättyy vuoron alkamisaikaan. Kymmenen minuutin aikaikkuna mahdollistaa sujuvan vuoronvaihdon ja eri käyttäjäryhmien kohtaamisten minimoimisen tiloissa. Ryhmät voivat kokoontua ulko-oven ulkopuolelle, josta vuoron vastuuhenkilön johdolla tiloihin pääsee sovittuna aikana. Lasten harrasteryhmissä välttämättömät saattajat voivat saapua ryhmän mukana yhtäaikaisesti, mutta tiloista on poistuttava heti saattamisen jälkeen.
 • Oman vuoron jälkeen rakennuksesta on poistuttava viipymättä.
 • Koska rakennuksessa kaikki oleskelu on kielletty ja eri käyttäjäryhmien kohtaamiset tulee minimoida, tulee vuoroille saapuminen 10 minuuttia ennen vuoron alkua ja poistuminen heti vuoron jälkeen ohjeistaa jokaiselle ryhmän jäsenelle hyvin täsmälliseksi.


Vertaisryhmätoiminta


Vertaistukiryhmät, joissa on mukana sekä lapsia, että aikuisia voivat toimia turvallisuusasiat huomioiden korkeintaan kuuden henkilön ryhmissä 8.3. alkaen. Sylivauvoja, jotka eivät vielä etene itsekseen eteenpäin, ei lasketa mukaan lukumäärään. Aikuisten ryhmien suositellaan toimivan etänä.Muutokset kunnan tilojen käytössä

 • Naistenmatkan koulun kaikkien tilojen käyttö päättyy kevätkauden päättyessä 5.6.2021.
 • Suupanniityn koulun liikuntasalista jää käyttöön puolet koulujen syyskauden alkaessa 10.8.2021. Liikuntasalikäyttöön jää näyttämön puoleinen pääty ja toinen puoli salista otetaan ruokasalikäyttöön. Muissa Suupanniityn koulun tiloissa toiminta jatkuu ennallaan.

Lisätiedot Pirkkala-kampus rakennushankkeestaSoljan lastentalon käyttöönotto huhtikuussa

Soljan lastentalon käyttöönottopäivämäärä tarkentuu kevään aikana. Tiedotamme tällä sivulla milloin tiloja voi alkaa varaamaan. Vuokrattaviksi tiloiksi rakennuksesta tulee 300 neliöinen liikuntasali ja aulan ruokasali kokouskäyttöön. Lisätiedot tiloista löydät sivulta varattavat tilat.


Saunat suljettu toistaiseksi

 • Reipin ja Kranstolpan saunojen vuokrauskäyttö on tauolla
 • Reipin saunan yleiset saunavuorot ovat tauolla

Lisätiedot Reipin saunasta


 
Takaisin Tilavaraukset-sivulle