Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Talousarvioesitys vuodelle 2024: Pirkkala varautuu voimakkaaseen kasvuun, ratikkapäätös viitoittaa kunnan tulevaisuuden

”Pirkkala varautuu kunnan kasvuun ja kehitykseen pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2024 saadaan valmiiksi merkittäviä kohteita ja uusien suunnittelussa päästään alkuun. Ensi syksyn päätöksellä Pirkkala-Linnainmaa raitiontien rakentamisesta on ratkaiseva vaikutus kunnan tulevaisuudelle”, tiivistää Pirkkalan pormestari Marko Jarva talousarvioesityksensä ensi vuodelle.

 ”Investointimenot ovat ensi vuonna 27 miljoonaa euroa. Leasing-kohde Pirkkala-kampus piha-alueineen ja vapaa-aikakeskuksen laajennus valmistuvat. Kunta ostaa itselleen Nuolialan päiväkodin kiinteistön noin 3,7 miljoonalla eurolla. Investoimme vahvasti myös kunnallistekniikkaan, esimerkiksi Soukonlahdessa, Soljassa, Vähä-Vaitissa ja Linnakalliossa”, kertoo Jarva.

 ”Varmistamme kunnan pitkän tähtäimen kehitys- ja kasvutavoitteet kehätien eteläpuolisen yleiskaavan valmistelun yhteydessä. Keskustan kehittämistä toteutamme torikorttelin asemakaavan muutoksella. Aloitamme myös Loukonlahden liikuntapuiston suunnitteluhankkeen. Lisäksi talousarvioon on varattu rahaa yhdessä Tampereen kanssa tehtävää uimahallin hankesuunnittelua varten.”

 ”Ensi vuonna valmistuu Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toteutussuunnitelma. Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät raitiotien mahdollisesta rakentamisesta syksyllä 2024. Kyseessä on vedenjakajapäätös Pirkkalan tulevaisuuden kannalta. Raitiotien rakentaminen mahdollistaisi voimakkaan kehittymisen ja vetovoiman säilymisen”, Jarva toteaa.

 Vuoden 2024 talousarvio sisältää 21 uutta vakanssia, joista 15 on ollut aiemmin määräaikaisesti täytettyjä. Vakansseista 17 sijoittuu sivistystoimialalle, 3 yhdyskuntatoimialalle ja 1 konsernihallintoon. Uusia perustettavia vakansseja ovat tonttipäällikkö, rakennuttajainsinööri, arkkitehti, analyytikko, teknologiavahtimestari ja harrastusvastaava.

 

Verotulot laskevat, lainakanta kasvaa hieman 

Pirkkalan valtuusto päätti vuoden 2024 veroperusteista 23.10.2023. Tuloveroprosentti on ensi vuonna 7,90. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan, mutta lakimuutoksen myötä yleinen kiinteistövero jakautuu vuoden 2024 alusta maapohjan kiinteistöveroon ja rakennuksen kiinteistöveroon. Muutos näkyy kiinteistöverotuottojen kasvuna. Yhteisöverotuoton ennustetaan laskevan vuodesta 2023. Verotulot ovat vuonna 2024 arviolta yhteensä 57,8 miljoonaa euroa, kokonaisuudessaan 1,2 prosenttia pienemmät kuin talousarviossa 2023. ​

Valtionosuudet puolestaan kasvavat 0,6 prosenttia verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Vuonna 2024 ne ovat yhteensä 16,4 miljoonaa euroa.

Työllisyystilanne on hieman heikentynyt. Työttömyysaste oli Pirkkalassa 6,6 prosenttia elokuussa 2023, kun se vuotta aikaisemmin oli 5,6 prosenttia.

Kunnan lainakannan nettolisäys on 12,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 lopussa lainaa arvioidaan olevan noin 4000 euroa asukasta kohden.

Talousarvio on 900 000 euroa ylijäämäinen

Käyttötalouden ulkoiset toimintatulot kasvavat 4,4 prosenttia. Ulkoiset toimintatulot kasvavat 18,3 prosenttia, mikä selittyy maanmyyntitulojen kasvulla. Vuosikate on positiivinen, noin 11,7 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä on 0,9 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat noin 11,4 miljoonaa euroa.

Pirkkalan asukasluku jatkaa vahvaa kasvuaan. Väestö kasvaa arviolta noin 500 asukkaalla eli noin 2,4 prosenttia vuonna 2024. Vuoden lopussa asukkaita ennakoidaan olevan 21 300. Arvio perustuu kunnan omiin laskelmiin ja toteutuneeseen kehitykseen.

Pirkkalan kunnanhallitus käsittelee pormestarin talousarvioesityksen 30. lokakuuta. Valtuusto päättää talousarviosta 13. marraskuuta.

Lisätiedot

Marko Jarva
pormestari
044 486 1111
marko.jarva@pirkkala.fi

Tommi Ruokonen
talousjohtaja
040 133 5652
tommi.ruokonen@pirkkala.fi

Liite

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026, pormestarin esitys

 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"