Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Seiväslammen tilanne

Kesällä 2018 Pirkkalan Seiväslampeen pääsi tietyömaan hulevesiä, joiden mukana lampeen kulkeutui kiintoainetta ja sen mukana kohonneita fosfori-, rauta ja arseenipitoisuuksia sekä sameutta. Kunnan ympäristönsuojelu otti silloin näytteitä laskuojista sekä itse lammesta.

Kunnan yhdyskuntatekniikka teki talven ja kevään aikana lisäselvityksiä. Marraskuun alussa 2018 Seiväslampeen tulevan veden kiintoaine- ja fosforipitoisuudet olivat hyvin korkeita (kiintoaines 21 mg/l ja fosfori 85 µg/l). Vesi oli myös hyvin sameaa. Seiväslammen fosforipitoisuus ei ollut niin korkealla kuin lampeen tulevan tai lähtevän veden, mutta ilmeisesti kuitenkin selvästi normaalitasoa korkeampi, tosin aikaisempia tutkimuksia lammen veden laadusta ei ole olemassa.

Huhtikuussa 2019 Seiväslammen kiintoaine- ja fosforipitoisuuden voisi tulkita olevan normaalitasoa (kiintoaines 4,2 mg/l ja fosfori 26 µgP/l), mutta vesi oli edelleen lievästi sameaa. Sähkönjohtavuus oli kohonnut, mikä saattaa johtua tiesuolauksesta. Näytteiden perusteella uimiselle ei pitäisi olla estettä. Uudet näytteet on otettu perjantaina 7.6.2019 ja tuloksia odotetaan viikon kuluessa. Näytteistä tutkitaan myös pohjasedimentin koostumusta.

Jo tehtyjen selvitysten perusteella alueelle on suunniteltu laskeutusaltaat ennen ja jälkeen Seiväslammen. Muista mahdollisista jatkotoimista päätetään tulevien selvitysten perusteella.

Laboratoriotulosten valmistuttua kunta järjestää tiedotustilaisuuden alueen asukkaille. Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella myös tulevista kunnostustoimenpiteistä.

Lisätietoja kunnostustoimista antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka puh. 040 1335 603 tai sähköpostitse antti.reinikka@pirkkala.fi.

Vedenlaatua koskeviin kysymyksiin saa lisätietoja ympäristöpäällikkö Vesa Vanniselta, puh. 050 352 1939, vesa.vanninen@pirkkala.fi.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"