Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Pirkkalassa tutkittiin kuuden järven vedenlaatua vuonna 2023

KVVY Tutkimus Oy tutki vuoden 2023 aikana kuuden järven vedenlaatua Pirkkalan kunnan toimeksiannosta. Tutkittavat järvet olivat Pulkajärvi, Keskisenjärvi, Ylinenjärvi, Vähäjärvi, Keskinenjärvi ja Koivistonjärvi. Näytteet otettiin kaksi kertaa vuodessa, kevättalvella sekä loppukesällä.

Tutkituista järvistä Pulkajärven ja Vähäjärven todettiin soveltuvan hyvin virkistyskäyttöön. Pulkajärven vedenlaatua heikensi lähinnä lievä ruskeus, kohtalainen humusleima sekä happitalouden ongelmat. Pulkajärvessä ei ole todettavissa merkkejä rehevöitymiskehityksistä. Vähäjärven vedenlaatua heikensi lähinnä luonnontasosta kohonnut rehevyystaso. Isompia happitalouden häiriöitä ei todettu.

Kekisenjärven, Ylinenjärven ja Keskinenjärven todettiin soveltuvan virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Kaikkia kolmea järveä leimasi luonnontasosta kohonneet rehevyystasot. Myös runsashumuksisuus sekä happitalouden ongelmat vaikuttivat heikentävästi järvien vedenlaatuun.

Koivistonjärvi todettiin virkistyskäyttöön soveltuvuudeltaan vain välttäväksi. Koivistonjärven vedenlaatua heikensi voimakkaimmin luonnontasosta merkittävästi kohonnut rehevyystaso, joka mahdollistaa runsaat leväesiintymät sekä aiheuttaa happitalouden häiriöitä.

Tutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä: Pirkkalan järvitutkimukset vuonna 2023

Pirkkalan kunnan alueella olevia pieniä järviä ja lampia tutkitaan säännöllisesti Pirkkalan järvien tutkimusohjelman mukaisesti. Järvien tutkimistiheys määräytyy niiden virkistyskäytön sekä seuranta- ja hoitotarpeen mukaan.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"