Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Pirkkalan valtuusto päätti Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toteutussuunnittelun aloittamisesta

Pirkkalan valtuusto hyväksyi tänään osaltaan Pirkkala–Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelman ja päätti toteutussuunnittelun aloittamisesta. Valtuusto hyväksyi myös Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Pirkkala valtuuttaa Tampereen Raitiotie Oy:n aloittamaan raitiotiehankkeen toteutussuunnittelun hankesuunnitelman kehittämisvaihtoehdon yksi mukaisena linjaosuutena, jonka päätepisteenä Pirkkalan ratahaaralla on kuntakeskus Suuppa.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toteutussuunnittelun aloittamisesta aiemmin tänään omalta osaltaan. Hankkeen toteutukseen tähtäävä toteutussuunnittelu ja uuden kilpailutettavan allianssin kehitysvaihe voidaan aloittaa. Varsinaisesta raitiotien rakentamisesta Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät lokakuussa 2024.

Mikäli rakentamisesta tehdään myönteinen päätös Pirkkalan ja Tampereen valtuustoissa lokakuussa 2024, rakentaminen olisi mahdollista aloittaa alkuvuodesta 2025. Rakentamisvaiheen arvioidaan kestävän vuodet 2025–2028, jolloin liikennöinti voisi alkaa uusilla osuuksilla tammikuussa 2029.

Pirkkalan valtuuston päätöksenteko rakentamisesta edellyttää valtionosuuden saamista hankkeeseen. Tulevan uuden MAL-sopimuksen neuvotteluun asetetaan tavoitteeksi valtion osallistuminen hankkeen toteutussuunnitteluun ja varsinaiseen rakentamiseen.

Vajaa viisi kilometriä ja viisi pysäkkiä Pirkkalaan

Hankesuunnitelmassa on kaksi raitiotien kehittämisvaihtoehtoa. Valtuuston valitsemassa vaihtoehdossa nykyistä raitiotielinjaa 1 jatketaan Tampereen linja-autoaseman kohdalta etelään Hatanpään valtatietä ja Nuolialantietä pitkin Härmälän läpi Partolaan ja sieltä Naistenmatkantietä Suupan kuntakeskukseen.

Eteläisen ratahaaran pituus on 9,3 km, josta 4,7 km sijoittuu Tampereen kaupungin alueelle ja 4,6 km Pirkkalan kunnan alueelle. Ratahaaralla on 11 raitiovaunupysäkkiparia, joista kuusi sijoittuu Tampereen ja viisi Pirkkalan puolelle.

Tampereen kaupungin alueelle sijoittuva hankesuunnitelman itäinen ratahaara jatkuu nykyisen raitiolinjan 1 Kaupin kampuksen pysäkiltä Linnainmaan päätepysäkille Koilliskeskukseen.

Hankesuunnitelman vaihtoehdossa 2 raitiotie toteutetaan Pirkkalassa vaiheittain. Ensivaiheen Pirkkalan päätepysäkki on Partola ja vuoteen 2035 mennessä Suupan kuntakeskus.

Pirkkalan valtuusto äänesti päätöksestä

Pirkkalan valtuusto keskusteli Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelmasta ja toteutussuunnittelun aloittamisesta reilun kolmen tunnin ajan ja käytti 95 puheenvuoroa. Asiasta järjestettiin käsittelyn aikana kolme äänestystä. Lisäksi valtuusto äänesti toimenpidealoitteesta.

Valtuutettu Heikki Riihimäki (kesk.) esitti asian palauttamista valmisteluun. Esitystä kannatti valtuutettu Riitta Kuismanen (kd.). Valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä äänestyksen jälkeen äänin 29–14.

Valtuutettu Aki Hepokorpi (kok.) ehdotti pykälän päätösesitykseen lisäystä, että päätöksenteon yhteydessä päätetään raitiotien päätepysäkki. Valtuutettu Niilo Rautionmaa (kok.) kannatti esitystä.

Valtuutettu Veli-Matti Ahtiainen (ps.) esitti, että toteutussuunnittelu tehdään hankesuunnitelman kehittämisvaihto kaksi mukaisena linjaosuutena, jonka päätepiste on Partola. Mahdollinen jatko Suupalle toteutettaisiin tarvittaessa erillisellä päätöksenteolla. Valtuutettu Jaana Ristimäki-Anttila (ps.) kannatti esitystä.

Valtuusto äänesti Hepokorven ja Ahtiaisen esitysten välillä. Valtuutettu Hepokorven esitys voitti äänin 30–13. Seuraavaksi valtuusto äänesti kunnanhallituksen pohjaesityksen ja Hepokorven esityksen välillä. Hepokorven esityksen taakse asettui 40 valtuutettua, kolme äänesti tyhjää. Näin kunnanhallituksen päätösesitykseen tehtiin lisäys, että päätöksenteon yhteydessä päätetään raitiotien päätepysäkki.

Valtuutettu Ahtiainen teki toimenpidealoitteen, jota valtuutettu Kivinen (kok.) kannatti. Aloite edellyttää, että kunnanhallitus järjestää rakentamisesta neuvoa-antavan kuntalaisäänestyksen tai vähintään kyselyn toteutussuunnitelman valmistuttua ennen rakentamispäätöksen tekoa. Ennen äänestystä ponsi muutettiin muotoon: ”Toimenpidealoite edellyttää kunnanhallitusta järjestämään kuntalaisille riittävät kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuudet ennen rakentamispäätöksen tekoa.”  Valtuusto hyväksyi ponnen äänin 40–3.

Tekninen suunnitelma jatkon pohjana

Hyväksytty raitiotien Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelma on tekninen suunnitelma, joka sisältää kattavan vaikutusten arvioinnin ja hankearvioinnin hyötykustannuslaskelmineen. Hankesuunnitelmassa arvioidaan, että raitiotievaihtoehdossa uusien rataosuuksien Suuppa–linja-autoasema ja Kaupin kampus–Linnainmaa raitiovaunupysäkkien 800 metrin saavutettavuusalueella on vuonna 2050 yhteensä 55 000 asukasta ja 23 200 työpaikkaa.

Hankesuunnitelma on laadittu alustavien katusuunnitelmaluonnosten tarkkuudella. Suunnittelu on tehty vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.

Toteutussuunnitelmassa tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja

Toteutussuunnitelma laaditaan Pirkkala-Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelman vaihtoehdon 1 mukaisessa laajuudessa huomioiden kuitenkin, että Pirkkalan kunnanvaltuusto päättää rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta vaiheittain rakentamisesta lokakuussa 2024.

Kustannusarvio toteutussuunnitelmasta välille Suuppa–Linnainmaa on 13,5 miljoonaa euroa, josta Pirkkalan osuus on noin 5 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää allianssin kilpailutuksen kustannukset, palveluntuottajille maksettavan allianssin kehitysvaiheen kustannukset ja tilaajan hankinnat allianssin kehitysvaiheeseen. Toteutussuunnitteluun on tavoite saada valtiolta 30 prosentin tuki.   

Valtuuston kokouksen esityslista 24.4.2023

Tampereen ratikka, Pirkkala-Linnainmaa

Tampereen valtuusto päätti Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toteutussuunnittelun aloittamisesta

 

Lisätiedot

Marko Jarva
pormestari
044 486 1111
marko.jarva@pirkkala.fi

Jouni Korhonen
yhdyskuntajohtaja
50 512 3981
jouni.korhonen@pirkkala.fi

 
Lisätty virke 25.4.2023 klo 9.10:

Ennen äänestystä ponsi muutettiin muotoon: ”Toimenpidealoite edellyttää kunnanhallitusta järjestämään kuntalaisille riittävät kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuudet ennen rakentamispäätöksen tekoa.”

 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"