Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Pirkkalan pormestarin talousarvioesitys vuodelle 2022: Pirkkala viettää 100-vuotisjuhlavuotta ja valmistautuu historialliseen muutokseen

Vuosi 2022 on merkittävä Pirkkalan kunnan historiassa. Kunta täyttää 100 vuotta, ja juhlahumua riittää koko vuodeksi. Juhlan keskellä kunta valmistautuu muiden kuntien lailla historiallisen suureen muutokseen eli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen.

”Sote-uudistus vaikuttaa monin tavoin kunnan toimintaan ja tuo omat haasteensa myös taloudelle. Sen myötä kunnalta siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle sote-palvelujen ja -työntekijöiden lisäksi karkeasti ottaen noin puolet kunnan tuloista ja menoista, mutta isojen investointien ja poistojen taloudelle tuoma kuorma jää”, toteaa Pirkkalan pormestari Marko Jarva.

”Jotta sote-uudistus saadaan toteutettua, jatkamme ensi vuonna sote-palvelujen uudistamista ja sisällöllistä kehittämistä. Yhteistyövelvoite hyvinvointialueen kanssa edellyttää tavoitteiden, yhteistyömuotojen ja työnjaon selkiyttämistä.”

Ensi vuoden investoinneista suurin on Kirkonkylän koulun laajennus ja sen suojellun osan peruskorjaus. Yhteensä noin 13 miljoonan kustannusarviosta kuluu ensi vuonna 5,9 miljoonaa. Vanhustyönkeskus Pirkankoivua peruskorjataan 1,6 miljoonalla eurolla. Vapaa-aikakeskuksen noin 7,6 miljoonan euron laajennushanke alkaa, ja siihen käytetään ensi vuonna noin 1,2 miljoonaa euroa. Yhteensä talonrakennus nielee noin 10,4 miljoonaa euroa.

Uuden Soukonlahden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu noin 2,3 miljoonalla eurolla. Kunnallistekniikkaa eli esimerkiksi katuja, vesihuoltoa, valaistusta, liikunta- ja leikkipaikkoja sekä puistoja parannellaan useilla alueilla. Virkistysmahdollisuuksia lisäävät muun muassa Naistenmatkan rantareitti ja Pereensaaren kehittäminen. Yhdyskuntatekniikkaan käytetään yhteensä 6,4 miljoonaa euroa.

Keskusta uudistuu vauhdilla

Talousarvioesityksessä on varattu maan ostoon 2 miljoonaa euroa. Kiinteistö Oy Pirkkalan Lautamiehen hankkimiseen ja varustamiseen kunnan toimitiloiksi kuluu noin 1,3 miljoonaa euroa. Rakennus valmistuu loppukesän aikana.

”Keskustan uudistaminen Suupalla jatkuu. Keskustakorttelin ja Pirkkala-kampuksen rakentaminen ovat jo vauhdissa, ja vapaa-aikakeskuksen laajennus on työn alla. Niin sanottu vanhan kirjastotalon tontti luovutetaan pian. Tavoitteenamme on käynnistää myös torikorttelin kehittäminen asemakaavamuutoksen valmistelulla”, Jarva kertoo.

 Suuret investoinnin näkyvät käyttötaloudessa suurena poistojen määränä sekä lainakannan kasvuna. Lainakannan nettolisäys on ensi vuonna 12 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa kunnalla on lainaa noin 4100 euroa asukasta kohden.

Talousarvio sisältää 24 uutta vakanssia, joista kaikki sijoittuvat Hyvinvointi-toimialalle. Vakansseista 17 on ollut aiemmin määräaikaisesti täytettyinä.
 

Valtionosuudet kasvavat

Työllisyystilanne on tänä vuonna parantunut vuoteen 2020 verrattuna. Työttömyysaste oli Pirkkalassa 6,4 prosenttia syyskuussa 2021, kun se vuotta aikaisemmin oli 9,5 %.

Pirkkalan verotulot ovat vuonna 2022 arviolta yhteensä 103,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan verotulot ovat 4 prosenttia suuremmat kuin muutostalousarviossa 2021. Kunnallisveroprosentti 20,50 ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan valtuuston 15. marraskuuta tekemän päätöksen mukaisesti.

Valtionosuudet ovat yhteensä arviolta 19,4 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kasvua on 15,5 % prosenttia vuoden 2021 muutostalousarvioon verrattuna.

Tilikausi jää alijäämäiseksi

Käyttötalouden ulkoiset toimintatulot kasvavat 3,7 prosenttia. Ulkoiset toimintamenot kasvavat 1,7 prosenttia. Vuosikate on positiivinen, noin 8,3 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämä on 1,3 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat noin 10,2 miljoonaa euroa.

Pirkkalan asukasluvun kasvu jatkuu. Väestö kasvaa arviolta lähes 450 asukkaalla eli noin 2,2 prosenttia vuonna 2022. Vuoden lopussa asukkaita on arviolta 20 536. Arvio perustuu kunnan omiin laskelmiin ja toteutuneeseen kehitykseen.

Pirkkalan kunnanhallitus käsittelee pormestarin talousarvioesityksen 29. marraskuuta. Valtuusto päättää talousarviosta 13. joulukuuta.

Pirkkalan kunnan talousarvio 2022, pormestarin esitys

Lisätiedot

Marko Jarva
pormestari
044 486 1111
marko.jarva@pirkkala.fi

Petri Lätti
talousjohtaja
050 413 4019
petri.latti@pirkkala.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"