Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Pirkkalan kunnan talousarvioesitys vuodelle 2020: voimakas kehitys vaatii tarkkaa taloudenpitoa

”Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2020 investointimenomme ovat lähes 18 miljoonaa euroa. Suurin investointi on Soljan lastentalo, jonka rakentamiseen kuluu ensi vuonna 7,7 miljoonaa euroa. Lastentalossa yhdistyvät varhaiskasvatus, esiopetus ja 1.–2. luokkien opetus. Talo valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.  Katujen ja vesihuollon kunnostamiseen käytämme 1,6 miljoonaa euroa ja maa-alueiden ostoon 1,5 miljoonaa euroa. Linnakallion teollisuusalueen kehittämiseen kuluu lähes miljoona euroa”, kertoo pormestari Marko Jarva.

”Taloussuunnitelmakaudelle 2020–2022 sijoittuu useita suuria hankkeita, joista mittavin on koulukeskuksen rakentaminen Suupalle. Lainakanta kasvaa huomattavasti. Koska talouskasvun ennustetaan hidastuvan, talouden hallinta onkin yksi keskeinen painopistealue, jotta selviämme edessä olevista haastavista vuosista siten, että palvelutaso säilyy edelleen hyvänä”.

Koulukeskuksen alueelle Suupalle sijoittuu enimmillään noin 1400 lasta ja nuorta. Lisäksi lukiossa opiskelee noin 300 nuorta.  Kaikille pitää tarjota riittävät liikuntamahdollisuudet. Siksi ensi vuonna on tarkoitus päättää myös vapaa-aikakeskuksen alueen kehittämisestä vastaamaan sekä koulukeskuksen että muiden hyvinvointipalvelujen tarpeita. Kirkonkylän koulun laajennuksen ja perusparannuksen rakennussuunnittelu valmistuu ensi vuonna. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2021–2022.

Talousarvio lupaa 30 uutta vakanssia

Talousarvio sisältää 30 uutta vakanssia, joista suurin osa eli 27 tulee hyvinvointipalveluihin. Puolet vakansseista sijoittuu kouluihin, joihin saadaan lisää opettajia ja koulunkäynnin ohjaajia.

Lisää henkilökuntaa saadaan myös esimerkiksi hammashoitoon. Terveyskeskuksen tilojen remontointi mahdollistaa uuden hammaslääkäri–hammashoitaja –parin työskentelyn. Terveyskeskukseen saadaan myös lisää erikoisalojen lähipalveluja kuten esimerkiksi korvalääkärin vastaanotto. Vuodesta 2020 alkaen Pirkkala aloittaa alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn.

Kaavoituksella varaudutaan kasvuun

”Kaavoituksessa riittää työtä. Ensi vuonna on tarkoitus saada valtuuston käsittelyyn keskeinen, koko kunnan käsittävä strateginen yleiskaava. Työn alla on Partolan osayleiskaavan muutos, jolla varaudumme alueen monipuoliseen kehittämiseen. Selvitämme myös mahdollisuutta laatia yritystontteihin keskittyvää yleiskaavaa kehätien läheisyyteen, sillä yritystontit ovat käyneet kaupaksi arvioitua nopeammin. Jatkamme myös keskustan kehittämistä tarkoitusta varten perustettavan valiokunnan työn pohjalta”, Jarva toteaa.

Työ seudullisten hankkeiden edistämiseksi jatkuu vuonna 2020. Tavoitteena on allekirjoittaa uusi seudullinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL4-sopimus. Valtuusto saa syksyllä päätettäväkseen raitiotien yleissuunnitelman ja päättää radan sijaintivarauksesta. Pirkkala jatkaa aktiivista työtä ilmailu- ja logistiikka-alan koulutus- ja yrityskeskittymän kehittämiseksi lentoaseman alueelle.

Työllisyys on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Pirkkalan työttömyysaste oli syyskuussa 5,5 prosenttia. Työllisyyden hoitoa parannetaan ensi vuonna entisestään korvaamalla työpajatoiminta uudella valmennuskeskuksella.

Lainakanta kasvaa

Pirkkalan arvioidut verotulot ovat ensi vuonna yhteensä 96,6 miljoonaa euroa. Verotulot ovat kokonaisuudessaan 7,8 % suuremmat kuin muutostalousarviossa 2019. Kunnallisveroprosentti nousee puoli prosenttia nykyisestä 20:stä 20,5:een valtuuston 11. marraskuuta tekemän päätöksen mukaisesti. Kiinteistöveroperusteet säilyvät ennallaan. Ilahduttavaa on, että valtionosuuksien arvioidaan kasvavan vuonna 2020 noin 14,8 miljoonaan euroon. Kasvua on 19,4 % vuoden 2019 muutostalousarvioon verrattuna. 

Käyttötalouden ulkoiset toimintatulot vähenevät 6,1 prosenttia. Ulkoiset toimintamenot kasvavat 0,5 prosenttia. Nettomenot kasvavat 2,9 prosenttia. Vuosikate on positiivinen, noin 8,8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Lainakannan nettolisäys on ensi vuonna 11 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä on vuoden 2020 lopussa noin 3300 euroa asukasta kohti.

Pirkkalan asukasluvun kasvu jatkuu. Väestönkasvu on arviolta 1,8 prosenttia (350 asukasta) vuonna 2020. Arvio perustuu kunnan omiin laskelmiin ja toteutuneeseen kehitykseen. Vuoden 2020 lopussa asukkaita arvioidaan olevan kunnassa 19 968.

Pirkkalan kunnanhallitus käsittelee pormestarin talousarvioesityksen 25. marraskuuta. Valtuusto päättää talousarviosta 9. joulukuuta.
 

Lisätiedot

Marko Jarva
pormestari
044 486 1111
marko.jarva@pirkkala.fi

Petri Lätti
talousjohtaja
050 413 4019
petri.latti@pirkkala.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"