Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien suunnittelu etenee

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien alustavia katusuunnitelmaluonnoksia on muokattu lokakuun karttakyselyssä ja yleisötilaisuuksissa saadun palautteen jälkeen. Tämänhetkiset suunnitelmat ja vaikutustenarvioinnit ovat nyt tutustuttavissa hankesivuilla. Tämänhetkisestä luonnosmateriaalista on pyydetty lausunnot sidosryhmiltä 18. tammikuuta mennessä. Seuraavaksi hankesuunnitelmassa laaditaan kustannusarviot ja vertaillaan hankevaihtoehtoja keskenään. Raitiotien hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2023. Sen jälkeen Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät ryhdytäänkö raitiotien toteutussuunnitteluun.

Kyselyn ja yleisötilaisuuksien palautteen pohjalta suunnitelmiin on kehitetty muun muassa jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä pysäkeille, selvitetty tarkemmin liittymäjärjestelyjen toimivuuksia ja parannettu pyöräliikenteen järjestelyjä.

Suunnittelun jatkotoimet

Seuraavaksi hankesuunnitelmassa laaditaan arviot raitiotien investointi- ja liikennöintikustannuksista sekä täydennetään vaikutustenarviointeja mm. kiinteistö- ja kuntataloudellisten vaikutusten osalta. Hankesuunnitelman hankevaihtoehtojen hyötyjä arvioidaan ja vertaillaan suhteessa kustannuksiin. Arvioitavana on kaksi raitiotievaihtoehtoa, joista ensimmäisessä (VE1) raitiotie liikennöi välillä Suuppa–Linnainmaa vuonna 2030. Toisessa vaihtoehdossa (VE2) raitiotie toteutetaan vaiheittain: ensivaiheessa vuonna 2030 ratikan liikennöintivälinä on Partola–Linnainmaa ja toisessa vaiheessa vuonna 2050 on rakennettu jatke Partolasta Suupalle. Vertailuvaihtoehtona (VE0+) on nykyisen kaltainen bussilinjasto, joka ottaa huomioon maankäytön kasvun.

Hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2023

Hankesuunnitelman loppuraportti valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä. Hankesuunnitelma sisältää muun muassa alustavat katusuunnitelmaluonnokset sekä vaikutusarvioinnin kustannusarvioineen. Huhtikuussa 2023 Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Mahdollisen toteutussuunnittelun aikana loppuvuodesta 2023-syksyyn 2024 laaditaan varsinaiset katusuunnitelmaehdotukset, jolloin on edelleen mahdollisuus osallistua raitiotien suunnitteluun.

Lisätietoja

Hankkeen verkkosivut


Tampereen kaupunki

Johtaja

Mikko Nurminen

puhelin +358 40 801 2665

sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi


Pirkkalan kunta

Yhdyskuntajohtaja

Jouni Korhonen

puhelin +358 50 512 3981

sähköposti etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Tampereen Raitiotie Oy

Kehityspäällikkö

Ville-Mikael Tuominen

puhelin +358 50 343 0700

sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Toimitusjohtaja

Pekka Sirviö

puhelin +358 40 334 5798

sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"