Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Pirkkala paransi arvosanaansa asukastutkimuksessa

”On lottovoitto saada asua Pirkkalassa”, toteaa yksi kuntalainen avoimessa palautteessaan. ”Pirkkalan kunnassa ei ole moitittavaa”, tuumaa toinen. ”Pirkkalaa parempaa kuntaa ei ole olemassakaan”, kiittelee puolestaan kolmas.

”Asukastutkimuksen tulokset ovat todella hyvät. Meillä on erinomainen henkilökunta, ja tällainen palaute kannustaa varmasti jatkamaan hyvää työtä. Vaikka tulokset ovat säilyneet hyvinä, kehitettävääkin selvästi löytyy. Tällä kertaa pientä laskua oli katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoidossa sekä vanhusten kotihoidossa ja palveluasumisessa”, kertoo pormestari Marko Jarva.

”Eri palvelujen saamissa tuloksissa on jonkin verran vuosittaista vaihtelua, jolle usein löytyy myös selkeä syy. Esimerkiksi viime vuonna varhaiskasvatuksen tulokset heikentyivät, johon saattoivat vaikuttaa muun muassa varhaiskasvatuslain myötä tulleet muutokset. Tänä vuonna avoin varhaiskasvatus sai kaikista palveluista parhaan arvosanan (9,0) yhdessä kirjastopalveluiden (9,0) kanssa. Myös päivähoito (8,7), esiopetus (8,9) ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (8,8) nostivat selvästi arvosanaansa. Tämä kertoo mielestäni siitä, että osaamme myös reagoida palautteeseen nopeasti”, toteaa kansliapäällikkö Jaakko Joensuu.

Kysymyksiä hyvinvoinnista lisätty mukaan

Perusturvapalveluista asukkaat ovat tyytyväisimpiä äitiys- ja lastenneuvolaan (8,9) ja terveyskeskuspalveluihin (8,7). Tyytymättömimpiä ollaan vanhusten kotihoitoon (8,0). Perusturvapalveluiden keskiarvoksi Pirkkala saa 8,4.

Sivistyspalvelut paransivat selvästi tulostaan kautta linjan. Viime vuonna keskiarvo oli 8,3 ja tänä vuonna 8,7. Tyytymättömimpiä asukkaat ovat kulttuuripalveluihin (8,2), joita ovat esimerkiksi museo ja tapahtumat. Arvosana on kuitenkin vuosien 2015 ja 2016 tasoa korkeammalla.

Teknisten palveluiden keskiarvo säilyi viime vuoden tasolla (8,2). Eniten heikentyneeksi nähtiin katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito (7,3). Myös tonttipalveluiden arvosana (7,6) jää muita heikommaksi. Eniten parantui leikkikenttien arvosana (8,6).

Tänä vuonna tutkimukseen lisättiin myös asukkaiden hyvinvointiin liittyvät kysymykset elämänlaadusta ja terveydestä. Asukkaat kokevat elämänlaatunsa Pirkkalassa hyväksi (94 %) ja ovat suurelta osin tyytyväisiä tämänhetkiseen terveyteensä (83 %).

Kunnan palveluista vastaajat käyttivät eniten terveyskeskuspalveluita (85,1 %), ulkoilualueita ja -reittejä (79,3 %) sekä kirjastopalveluita (72,0 %). Tärkeimmät tiedonsaantikanavat käytetyistä julkisista palveluista ovat kunnan internetsivut (68 %) ja paikallislehti Pirkkalainen (55 %).

Toivomuslistan kärjessä uimahalli

Kunnan, kuntalaisuuden ja asuinalueen merkitys on selvästi kasvanut vuoteen 2017 verrattuna. Useammassa avoimessa palautteessa kunnan toivottiin säilyvän itsenäisenä.

Avoimen palautteen mukaan kuntalaisten toivomuslistan kärjessä on uimahalli. Luonnon säilymisestä ja siistinä pitämisestä kannetaan huolta.

Pirkkala on teettänyt asukastutkimuksen vuosittain vuodesta 2015 lähtien. Kaikkien kriteerien keskiarvo on tänä aikana noussut 8,2:sta 8,5:een.

Kyselyn toteutti konsulttiyhtiö Innolink puhelinhaastatteluina touko-kesäkuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 502 asukasta.

Liitteet

Asukastutkimus 2018
 

Lisätiedot

Jaakko Joensuu
kansliapäällikkö
050 443 4468
jaakko.joensuu@pirkkala.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"