Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Pirkkala kehittää viiden tähden asumista varttuneille

Ikääntyneiden asuminen on Pirkkalassa tapetilla tänä syksynä ja ensi keväänä. Kuntaan on saatu avustuksen turvin asumisen asiantuntija, jonka tavoitteena on kehittää toimiva malli ikääntyneiden asuinolojen parantamiseksi. Ikääntyneet pääsevät itse kertomaan miten haluaisivat asua.

Pirkkalan kunta haluaa parantaa ikääntyneiden hyvinvointia kehittämällä heidän asuinolojaan ja tarjoamalla heille erilaisia asumisvaihtoehtoja. ”Keskeistä on tarpeiden ennakointi ja niihin varautuminen,” toteaa elokuussa kehitystyön aloittanut asumisen asiantuntija Kati Tuokkola.

”Asumiseen liittyvät haasteet ja tarpeet ovat yksilöllisiä, joten olisi hyvä, että ikäihmisille löytyisi erilaisia vaihtoehtoja. Hyvä asuminen ylläpitää hyvinvointia ja elämänhalua. Päättäjät ovat heränneet huomaamaan, että asia on tärkeä, etenkin kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti”.

Asumisen asiantuntija kannustaa ikääntyneitä miettimään omia toiveitaan asumisen suhteen ja kuntaa kehittämään toiveiden pohjalta erilaisia asumisvaihtoehtoja. Asuinolojen pohtiminen kannattaa aloittaa ajoissa. Erilaiset korjaukset vievät aikaa ja muutto uuteen asuntoon on hyvä tehdä silloin, kun toimintarajoitteita ei vielä ole. Kun asuminen on hyvää ja toimivaa, hoiva- ja asumispalvelujen tarve siirtyy todennäköisesti myöhempään vaiheeseen.

Kulmakivinä esteettömyys, toimivuus ja yhteisöllisyys

Ikäystävällisen asumisen kulmakiviä ovat esteettömyys, toimivuus ja yhteisöllisyys. Esteettömässä asumisessa minimoidaan liikkumista haittaavat tekijät asunnossa ja asuinympäristössä. Toimivuus puolestaan tarkoittaa sitä, että asunnon läheltä löytyvät tärkeimmät asiointipalvelut, kuten kaupat ja ruokaravintolat, ja että kulkuyhteydet ovat sujuvat. Yhteisöllisyyden vahvistamisella lisätään turvallisuuden tunnetta ja vähennetään yksinäisyyttä. Asunnon lähellä tulisi olla helposti saavutettavia yhteistiloja ja mahdollisuus tavata toisia ihmisiä.

Välimuotoisella asumisella tarkoitetaan asumista, joka jää kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin. Välimuotoisen asumisen ratkaisuja ovat esimerkiksi yhteisöllinen senioriasuminen, tuettu asuminen, palveluasuminen ja perhehoito. Yhteistä välimuotoisen asumisen ratkaisuille on se, että asuminen ja palvelut on erotettu toisistaan. Tarkoituksena on, että ihmisen ei tarvitse muuttaa palvelutarpeen muuttuessa, vaan palvelut muuttuvat ja ne muokataan ihmisen tarpeiden mukaan.

Tavoitteena suunnitelma, jolla tarpeisiin voidaan varautua

Pirkkalassa nyt alkavan vajaan vuoden kestävän kehityshankkeen rahoitus on saatu ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Tehtävä kiteytyy kolmeen kohtaan:

1)      Kuntalaisten oma ennakointi ja varautuminen

Ikääntyviä ihmisiä kannustetaan ennakoimaan tulevia asumistarpeitaan ja kysymään itseltään “mitä haluan omalta asumiseltani tulevaisuudessa ja missä haluan asua?”

2)      Kunnan ennakointi ja varautuminen

Tehtävänä on varmistaa, että kunnalla on ajantasaista tietoa ikääntyneiden kuntalaisten asumistilanteesta ja -tarpeista sekä toiveista omaa asumistaan kohtaan.

3)       Yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä

Tavoitteena on vahvistaa kunnan ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä asumisasioissa ja pilotoida asumisen asiantuntijan tehtävää.

Kati Tuokkola tarttuu tehtävään keskustelemalla eri tahojen kanssa ja keräämällä palautetta kuntalaisilta. Suunnitteilla on esimerkiksi kaikille avoimia ideariihityyppisiä keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan miten omaa asuinaluetta ja -ympäristöä voisi kehittää. Mallin laatimisessa hyödynnetään myös syksyllä 2021 tehdyn asumiskyselyn tuloksia.

Kehityshankkeen tuloksena kuntaan saadaan toimiva malli ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointia ja niihin varautumista varten. Ikääntyneille tarjotaan tietoa, neuvoja ja ohjeita, jotka julkaistaan kunnan Hyvinvointia elintavoilla -sivustolla.

 

Lisätiedot

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma on rahoittanut hanketta 45 000 eurolla. Ympäristöministeriön käynnistämän Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020-2022) tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa. Ohjelma myös tukee kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa, ja asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa.

https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen

 

Kati Tuokkola
asumisen asiantuntija
040 509 4746
kati.tuokkola@pirkkala.fi

 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"