Pirkkalan kunnan Partolan osayleiskaava on vireillä ja siitä on valmistunut osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaava-alue rajautuu itäpuolella Tampereen rajaan, eteläpuolella kehätiehen (valtatie 3), pohjoisessa Naistenmatkantiehen ja lännessä Pirkkalan taajamaosayleiskaavan rajaukseen. Alue on noin 70 hehtaaria.