Alue käsittää 70 hehtaaria ulottuen itäpuolella Tampereen rajaan, eteläpuolella kehätiehen (valtatie 3), pohjoisessa Naistenmatkantiehen ja lännessä Pirkkalan taajamaosayleiskaavan rajaukseen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan kaavan osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan tilaisuus lausua mielipide valmisteilla olevasta osayleiskaavasta ja viranomaistahoilta pyydetään lausunto. Mielipiteet osayleiskaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä 31.8.2021. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse kirjaamo@pirkkala.fi tai osoitteeseen Pirkkalan kunnan kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala. Lisätietoja osayleiskaavamuutoksesta antaa arkkitehti Vesa Ylitapio (lomalla 2.7.–1.8.2020) p. 040 1335 646, etunimi.sukunimi@pirkkala.fi.

Teams-yleisötilaisuus Partolan osayleiskaavasta

Pirkkalan kunta järjesti sähköisen asukastilaisuuden Partolan osayleiskaavaan liittyen tiistaina 17. elokuuta klo 18-19.30. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tilaisuus järjestetään Teams-sovelluksen kautta. Voit esittää tilaisuudessa kysymyksiä aiheeseen liittyen, mutta toivomme, että lähetät kysymyksesi tai ehdotuksesi luonnoksen kehittämiseen ennakkoon maanantaihin 16.8. klo 12 mennessä.

Kooste asukastilaisuuden kysymyksistä löytyy tämän linkin takaa.