Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus, nro 260, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavan muutoksella- ja laajennuksella uudet merkittävät kaupunkipientälojen sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluevaraukset. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan jo rakentuneiden kortteileiden rakennushistorialliset arvot ja lisärakentamis mahdollisuudet. Kaavoituksen yhteydessä osoitetaan alueelle rantareitti ja satama sekä uimarantatoiminnot yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavamuutoksen niiltä osin kun kyseessä on muu kuin kunnan omistus ja tontille osoitetaan lisärakennusoikeutta ja/tai muuta arvonnousua, edellyttää asemakaavamuutoksen laatiminen asemakaavoituksen käynnistämissopimusta sekä maankäyttösopimusta. Kyseessä on kunnan sekä osin yksityisten yhteinen kaavahanke, joka laaditaan kunnan toimesta.

Tavoitteena on OAS keväällä 2020 ja asemakaavaehdotus talvella 2022.