Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan valmistelu lopetetaan

Kunnanhallituksen enemmistö perusteli kaavan hylkäyspäätöstä sillä, että alueen tehokkuus on liian korkea ja että kunnan kantokyky ei kestä kaavan laajuutta. Enemmistö katsoi myös, että joukkoliikennesuunnitelmat eivät palvele koko Kaakkois-Pirkkalan aluetta ja että eteläisen kokoojakadun linjaus ei ole hyväksyttävä.

”Lähtökohta on, että kaavoja valmistellaan kunnan tarpeisiin. Päätös suunnittelun lopettamisesta oli demokraattinen ja sitä on kunnioitettava. On kuitenkin selvää, että päätöksellä on kauaskantoisia seurauksia, joita ryhdymme nyt selvittämään”, toteaa Pirkkalan pormestari Marko Jarva.

Päätöksellä on merkittävät taloudelliset vaikutukset. Se vaikuttaa muun muassa yritys- ja asuintonttien saatavuuteen, maanmyyntituloihin ja palveluverkkoon.

”Haluan korostaa, että kaavan valmistelu on nyt päättynyt. Meillä ei nyt ole perusteita käynnistää Kaakkois-Pirkkalan kaavoitusta uudelleen lähitulevaisuudessa, sillä sitä on valmisteltu kunnan nykyisten sitoumusten pohjalta. Sitoumukset liittyvät muun muassa maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen”, Jarva toteaa.

Vireilläolon lakkaamisesta tiedotetaan huhtikuussa kaavoituskatsauksen käsittelyn yhteydessä, jolloin myös alueen rakennus- ja toimenpidekielto puretaan.

”Kunnan maapoliittisen ohjelman mukaan kunta kaavoittaa pääsääntöisesti omia maitaan, joita Kaakkois-Pirkkalan alueella olisi ollut runsaasti. Koska Sankilan alue ei tule suojelumerkinnän vuoksi kysymykseen, meidän on nyt mietittävä miten Pirkkala kasvaa tulevaisuudessa.”

”Pirkkalan kunnanvaltuusto kokoontuu ensi maanantaina 18. maaliskuuta. Käyn valtuustossa läpi mitä päätös merkitsee ja ensimmäiset hahmotelmat siitä, miten se vaikuttaa kunnan tulevaisuuteen. Kaavoistahan päättää viime kädessä valtuusto, mutta se ei saanut nyt tilaisuutta käsitellä Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaa”, Jarva jatkaa.

”Tärkeintä on nyt katsoa yhdessä eteenpäin ja löytää toimivia ratkaisuja. Haluan kiittää kaikkia kaavan valmistelutyöhön osallistuneita. Toivottavasti voimme hyödyntää matkan varrella saamiamme oppeja tulevaisuudessa.”

Kunnanhallitukssa vuonna 2014 vireille tullut Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaehdotus oli maantantaina asetettavana julkisesti nähtäville.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"