Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Ideapuut versoivat satoja ajatuksia kunnan tulevaisuudesta

Ideapuihin ripustettiin kaikkiaan yli 600 toivetta ja ajatusta siitä, mihin suuntaan Pirkkalaa tulisi kehittää. Kuntalaiset ripustivat puolet kaikista ideapuiden lehdistä ja kunnan henkilöstö ideoi puolet.

”Ideapuut tuottivat monia tärkeitä ajatuksia kunnan tulevaisuudesta ja nostivat esille niin kuntalaisten, sidosryhmien kuin henkilöstönkin näkökulman. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, miten innokkaasti kuntalaiset lähtivät suunnitteluun mukaan”, kiittelee kansliapäällikkö Jaakko Joensuu.

Kuntalaisten haaveissa uimahalli

Kuntalaiset toivoivat tulevaisuuden Pirkkalalta laajasti monipuolisia kulttuuri- ja liikuntapalveluita, toimivaa joukkoliikennettä sekä helposti saavutettavia terveyspalveluja. Myös ympäristöasiat ja luonnonläheisyys nousivat kuntalaisten toiveissa esille. Ylivoimaisesti eniten toivottiin kuitenkin uimahallia, joka kirjattiin yli sataan ideapuun lehteen.           

”Samalla kun selvitämme Loukonlahteen hahmotellun liikuntapuiston kokonaisuutta, teemme laskelmat myös siitä, mitä uimahallin toteuttaminen Pirkkalalle tarkoittaisi”, pormestari Marko Jarva lupaa.

Sidosryhmät toivovat aktiivista kuntayhteisöä

Sidosryhmien strategiaillassa nousi esille toive yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksien lisäämisestä. Seuratoiminnan kehittämiseen ja yhteistyön ylläpitämiseen keskittyneen urheiluseuraparlamentin rinnalle toivottaisiin myös muita samankaltaisia vaikuttamisväyliä. Nykyistä laajempi kansalaistoiminta sekä aktiiviset yhteisöt olisivat toimivan sidosryhmäverkoston kannalta tärkeitä.

Henkilöstö haluaa tuottaa laadukkaita palveluja

Henkilöstöryhmät katsoivat tulevaisuuden suunnittelua tuottamansa palvelun näkökulmasta. Huomiota haluttiin kiinnittää muun muassa toiminnan ekologisuuteen, sähköisen asioinnin kehittämiseen sekä ennaltaehkäisevään toimintaotteeseen ja varhaiseen tukeen kaikissa hyvinvointipalveluissa. Henkilöstö toivoo kunnan olevan tulevaisuudessakin ennakkoluuloton ja innovatiivinen edelläkävijä, joka tarjoaa laadukkaita palveluita kuntalaisilleen.

”Kiitos kaikille kunnan tulevaisuuden suunnitteluun osallistuneille! Kaikki saatu palaute on arvokasta ja hyödynnämme sitä kuntastrategian laadintatyössä. Vaikka ideapuuprojekti onkin nyt saatu päätökseensä, ovat kaikki pienet ja suuret ideat jatkossakin tervetulleita,” toteaa Jaakko Joensuu.

Pirkkalan kuntastrategia kertoo mikä on kunnan tavoitetila ja miten toimintaa kehitetään, jotta tavoitteisiin päästään. Kuntastrategia laaditaan kerrallaan viideksi vuodeksi ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittaisten tilinpäätösten yhteydessä. Valtuusto päättää nyt valmisteilla olevasta, vuoteen 2023 ulottuvasta kuntastrategiasta maaliskuussa.

Lisätiedot

www.pirkkala.fi > Päätöksenteko > Osallistu ja vaikuta > Ideapuu

Joensuu, Jaakko
Kansliapäällikkö
050 443 4468
jaakko.joensuu[at]pirkkala.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"