Valitse sivu
Etusivu / Uutiset / Asukkaat antavat Pirkkalalle arvosanaksi 8,38

”Vaikka tuloksissa onkin pientä laskua, taso on säilynyt hyvänä. Perehdymme arvioihin tarkemmin palvelukohtaisesti ja tutkimme, löytyykö selviä kehittämiskohteita”, toteaa kansliapäällikkö Jaakko Joensuu.

”Vapaamuotoisen palautteen kärjessä on edelleen toive uimahallin saamisesta Pirkkalaan. Tätä mahdollisuutta tutkimme osana koulukeskuksen ja vapaa-aikakeskuksen alueen suunnittelua, joka on hiljattain käynnistynyt. Mikäli urheilukampus toteutuu, uimahalli voisi mahdollisesti olla osa sitä”, pormestari Marko Jarva pohtii.

Vapaamuotoisessa palautteessa kuntaan toivottiin myös lisää pankki-, ravintola- ja kahvilapalveluita. Toivelistalle nousivat lisäksi esimerkiksi muovinkeräyspisteet, julkiset WC-tilat ja julkisen liikenteen parantaminen haja-asutusalueilla.

Elämänlaatu koetaan korkeaksi

Asukastutkimuksen keskeiset tulokset ovat edelleen hyvällä tasolla. Asukkaista 88 % on sitä mieltä, että kunta on tärkeä palvelujen järjestäjä ja 85 % pitää kuntaa palvelumyönteisenä. Kuntalaisista 90 % kokee elämänlaatunsa hyväksi asuessaan Pirkkalassa, kun Suomessa elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntee
57,7 % (Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH 2017).

Asukastutkimus toteutetaan vuosittain samankaltaisena, mutta siihen voidaan lisätä myös uusia osioita. Tänä vuonna tutkimukseen lisättiin kysymyksiä sähköisten palvelujen käytöstä. Noin puolet vastaajista on käyttänyt Pirkkalan kunnan sähköisiä palveluita, useimmiten sähköisiä ajanvarauspalveluita. Ajanvaraukset olivat myös palvelu, jota toivottiin lisättävän jatkossa.

Kirjasto on kärkipaikalla

Eniten viime vuoteen verrattuna heikentyi sivistyspalveluiden arvosana (-0,29).  Pientä laskua oli myös perusturvapalveluissa (-0,12) ja teknisissä palveluissa (-0,01).

Kaikkein tyytyväimpiä kuntalaiset ovat kirjastopalveluihin (9,0). Toiselta sijalta löytyy varhaiskasvatus (8,8). Kolmannen sijan jakavat avoin varhaiskasvatus, äitiys- ja lastenneuvola sekä ulkoilualueet ja -reitistöt (8,7).

Alhaisimmat arvosanat tutkimuksessa saavat katujen, teiden ja viher- ja vesialueiden hoito (7,3), vanhusten palveluasuminen (7,5) ja tonttipalvelut (7,7).

Eniten tulokset ovat parantuneet vanhusten kotihoidon (+0,30), kauppapalveluiden (+0,17), varhaiskasvatuksen (+0,14) sekä ulkoilualueiden- ja reitistöjen (+ 0,09) osalta. Eniten heikentyivät arviot lukiosta (-0,64) ja vanhusten palveluasumisesta (-0,70).

Käyttäjät ovat vastanneet vain niiden palveluiden osalta, joita he itse tai joku perheestä käyttää tai on käyttänyt viimeisen vuoden aikana. Tästä syystä eri palveluita arvioineiden lukumäärä vaihtelee.

Asiointi hoituu pääosin Pirkkalassa

Asukastutkimus osoittaa, että arkeen liittyvä asiointi hoidetaan mieluiten omassa kunnassa. Pirkkalassa hoituvat esimerkiksi lasten päivähoito (96 %), arkiostokset (94 %), julkinen terveydenhuolto (94 %) ja lasten perusopetus (93 %). Harrastuksistakin 77 % onnistuu Pirkkalassa. Eniten Pirkkalan ulkopuolella asioidaan kun kyseessä ovat erikoisostokset (43 %) ja viihde (55 %).

Tärkeimmät tiedonsaantikanavat ovat kunnan internet-sivut (57 %) ja paikallislehti Pirkkalainen (55 %).

Tutkimukseen osallistui 600 kuntalaista

Pirkkalan asukastutkimus 2019 perustuu 600 vastaukseen. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja kasvokkain tehtävinä haastatteluina touko-kesäkuussa.  Ensimmäisen kerran asukastyytyväisyyttä tutkittiin tällä tutkimuksella vuonna 2015. Tutkimus tehdään vuosittain, joten kyseessä oli tänä vuonna viides kerta.

Liitteet

Asukastutkimus 2019

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta"