Kunnan yleiset alueet

Yleisellä vikailmoituslomakkeella voit ilmoittaa huomaamasi epäkohdan tai vian Pirkkalan kunnan yleisillä alueilla, tiealueilla, puistoissa, uimarannoilla, urheilukentillä ja muissa vastaavissa paikoissa.

Kadut, tiet ja kevyen liikenteen väylät

Tieverkko koostuu hallinnollisesti  maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä. Vikailmoitukset annetaan tienpitäjille.

Maantiet, ELY-keskus

Maantiet ovat valtion omistamia teitä. Pirkkalassa maanteitä ovat:

  • Naistenmatkantie
  • Lentoasemantie
  • Anian rantatie
  • Sorkkalantie
  • valtatie 3 eli Pyhäjärventie

Tienpitäjänä maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Pirkanmaan Ely-keskus, joka vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.

Kadut

Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä. Kadunpitäjänä toimii kunta.

Yksityistiet

Yksityisteitä koskeva vikailmoitukset ilmoitetaan suoraan yksityistiekunnalle.