Kuntavaalien ulkovaalimainonta alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 31.3.2021 ja se päättyy 19.4.2021. Ennakkoäänestysaika on 7.-13.4.2021 ja vaalisunnuntai on 18.4.2021.

Kuntavaalien ulkomainontapaikat Pirkkalassa

Kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa olevilla alueilla aloitetaan kuntavaalien ulkomainonta (vaalimainostelineet) viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021.


Ulkomainonnan mainospaikoista, mainosten kiinnittämisestä ym. käytännön toimenpiteistä sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot tiedotetaan vaaleihin osallistuvien puolueiden ja ryhmien tietoon erikseen laadittavalla kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä 10.3.2021 ilmestyvässä Pirkkalainen lehdessä.

Vaalimainonta ennakkoäänestyspaikkojen ja äänestyspaikkojen läheisyydessä 

Ennakkoäänestyspaikalla sekä vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen.


Käytännössä ennakkoäänestyspaikkojen sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen ja niiden sisäänkäyntien näkö- ja kuuloetäisyydellä ei tule kampanjoida äänestysaikoina.