Pirkkalassa on vertailukelpoista tilastotietoja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sektoreittain alkaen vuodesta 2009 (CO2-raportti). Eri vuosien arvioinnissa tulee huomioida, että vuosien välillä voi olla suuriakin lämpötilaeroja, mikä vaikuttaa etenkin rakennusten lämmitystarpeeseen. Viimeisimmässä Pirkkalan CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009–2020 sekä ennakkotieto vuodelta 2021.

Kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 86,3 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Pirkkalan päästöt ilman teollisuutta laskivat 9 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 8 prosenttia. Pirkkalan  päästöt asukasta kohti vuonna 2020 olivat 4,4 t CO2-ekv ilman teollisuutta.

Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöjä voit seurata myös alla olevasta viikkoraportista. Päästöraportin tavoitteena on tuottaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä, aktivoida meitä kaikkia pohtimaan päästöjen lähteitä ja mahdollisuuksia oman toiminnan päästöjen vähentämiseen.