Esi- ja perusopetus Pirkkalassa


Pirkkalan kunta tarjoaa lapsilleen ja nuorilleen laadukasta kasvatusta ja opetusta seitsemässä koulussa ja kahdeksassa toimipisteessä. Pirkkalan tiiviiseen esi- ja perusopetuksen palveluverkkoon kuuluu neljä alakoulua, yksi yhtenäiskoulu ja yksi yläkoulu. Nämä koulut tarjoavat päivittäisen oppimisympäristön 2800 lapselle ja nuorelle. Palveluverkko uudistuu kovaa tahtia, Soljan lastentalo (varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus) otetaan käyttöön vuonna 2021 sekä Kirkonkylän ja Suupan alueen koulujen laajennus- ja perusparannushankkeet ovat käynnissä.

Suurimmalle osalle kouluistamme on myönnetty ympäristökasvatuksen Vihreä lippu. Kouluissa työskennellään tiimitoiminnan ja jaetun johtajuuden kautta. Opetussuunnitelmatyö näkyy nyt ja jatkossa koulujen toimintakulttuurien kehittymisenä, minkä myötä jokainen oppija kartuttaa perusopetuksen aikana tulevaisuudessa tarvitsemiaan laaja-alaisen osaamisen tietoja ja taitoja. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, vahvuuspedagogiikka ja ICT näkyvät koulujen arjessa yhä vahvemmin.

Pirkkalan kouluissa panostetaan oppilaiden hyvinvointiin, oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon. Kolmiportaista tukea annetaan kaikissa kouluissa ja pienluokkia on muodostettu neljälle koululle. Oppilashuollon palveluja tarjoavat kolme koulukuraattoria ja kolme koulupsykologia sekä kouluterveydenhoitajat. Varhainen puuttuminen ja oikea-aikainen koulunkäynnin tukeminen moniammatillisesti toteutettuna edesauttavat kasvua ja oppimista sekä ennaltaehkäisevät suurempien ongelmien syntymistä. Haluamme toimia vahvassa ja tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa lapsen edun nimissä.

Toivottavasti löydät tarvitsemasi tiedon näiltä sivuilta. Koulujen kotisivuilta löydät tarkempaa tietoa yksittäisten koulujen toiminnasta, toki käytämme nykyään kodin ja koulun välisessä viestinnässä pääsääntöisesti Wilmaa. Työpaikkaa etsiessäsi kannattaa olla suoraan yhteydessä koulujen rehtoreihin tai opetuspäällikköön. Hallinnon henkilökunta Suupan toimipisteessä on valmiina auttamaan kaikissa koulunkäyntiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Tervetuloa kokemaan oppimisen iloa!